Opleidingen overzicht

VTH Basiscursus AWB

Datum : 23/03/2022, 09:00 - 17:00
Locatie : Online training
Adres : Thuis, Aan de slag
Prijs : €225.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

De basiscursus biedt een brede introductie in de Awb.

Wat leer je

  • Twintig jaar Awb, de ontwikkelingen van 1994 tot en met 2014
  • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur in relatie tot constante jurisprudentie
  • Nut en noodzaak van een zorgvuldige besluitvorming
  • Het begrip “belanghebbende” en de onderdelenfuik
  • De aanvraag, het besluit, de beschikking en de procedurele aspecten
  • De rechtsbescherming: van bezwaar tot en met hoger beroep
  • Finale geschilbeslechting en de nieuwe rol van de rechterlijke macht
  • Daarin ook aandacht voor regiezittingen, mediation en de bestuurlijke lus
  • Beleid, beleidsruimte en gedragslijnen
  • Casuïstiek

Voor wie

Deze cursus is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen die kennis willen opdoen over de AWB (Algemene wet bestuursrecht) en de vertaling daarvan naar vergunningverlening en/of toezicht.

Wabo kwaliteitscriteria 2.1, deel B Diverse taakvelden binnen de Generieke deskundigheidsgebieden (Case-managen, vergunningverlening omgevingsvergunningen, toezicht, juridische ondersteuning)

Wanneer

23 maart 2022

De training gaat door bij minimaal 7 deelnemers.

Waar

De cursus wordt in eerste instantie online gegeven.

Kosten

225 euro excl. btw en verblijfskosten

Trainer

De cursus wordt verzorgd door HMA Milieuadvisering, de docent is Jan Boer.

 

Reserveringen

€225.00