Opleidingen overzicht

VTH: Omgevingswet en Natuurbescherming

Datum : 02/06/2021, 09:00 - 12:30
Locatie : Online training
Adres : Thuis, Aan de slag
Prijs : €195.00 - €235.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

Deze cursus is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen die kennis willen opdoen over de Wet Natuurbescherming en de vertaling daarvan naar vergunningverlening en/of toezicht.

Wat leer je?

Het programma voor de cursus:

  • Natuurwetgeving en de ontwikkeling daarvan in vogelvlucht
  • De Wet natuurbescherming (1-1-2017) met opname van drie voormalige wetten
  • Opbouw van de Wnb en de relatie met de verordening van de provincie
  • Bescherming van soorten, gebieden en bosopstanden
  • Behandeling van het begrip natuurgebied en onderscheid in soorten (o.a. N2000)
  • Wanneer vergunningplicht en wanneer ontheffing
  • Verdieping N2000, Habitatrichtlijn EU (blijft ook in de Omgevingswet van toepassing)
  • Overgang van de Wnb naar de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving (Hoofdstuk 11 Activiteiten die de natuur betreffen) en de Omgevingsverordening van de provincie
  • Casuïstiek (o.a. bouwen/slopen, evenementen, N2000 gebieden en werken met het N2000 beheerplan)

NB: In deze cursus wordt ook ingegaan op de overgang van de Wnb naar de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving.

Wabo kwaliteitscriteria 2.1, deel B Diverse taakvelden binnen de Generieke deskundigheidsgebieden (Case-managen, vergunningverlening omgevingsvergunningen, toezicht, juridische ondersteuning)

Wanneer?

2 en 9 juni van 9.00-12.30

Waar?

De training is online.

Trainer

De cursus wordt verzorgd door HMA Milieuadvisering, de docent is Albert Fopma.

 

De kosten zijn exclusief btw.

Reserveringen

Soort ticket Prijs Plaatsen
Niet leden €235.00
Leden €195.00