Opleidingen overzicht

VTH: training Indirecte lozingen

Datum : 17/09/2020, 09:00 - 16:00
Locatie : Nader te bepalen
Adres : ,
Prijs : €95.00 - €145.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

De kosten zijn exclusief btw en inclusief verblijfskosten

Wat wordt er bedoeld met indirecte lozingen

Een indirecte lozing is een lozing die niet direct op het oppervlaktewater uitkomt, maar wordt geloosd via een bedrijfsriolering of ander tussenliggend (zuiverings)werk van een derde. Indirecte lozingen krijgen een plaats in de omgevingsvergunning voor milieu. Voor een inrichting die in het verleden een Wvo-vergunning heeft ontvangen voor een indirecte lozing, geldt dat deze Wvo-vergunning van rechtswege is overgegaan in een omgevingsvergunning voor milieu.

De trainer is werkzaam bij It Wetterskip Fryslan en heeft in de dagelijkse praktijk ervaring opgedaan met indirecte lozingen en heeft ervaring in het geven van trainingen.

trainer: Henk Adema

 

Reserveringen

Soort ticket Prijs Plaatsen
Leden €95.00
Niet-leden €145.00