Opleidingen overzicht

VTH: Wet Natuurbescherming

Datum : 30/09/2020, 09:00 - 17:00
Locatie : Stania State
Adres : Rengersweg 98b, Oentsjerk
Prijs : €0.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

De kosten zijn exclusief btw.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen die kennis willen opdoen over de Wet Natuurbescherming en de vertaling daarvan naar vergunningverlening en/of toezicht.

NB: In deze cursus wordt ook ingegaan op de overgang van de Wnb naar de Omgevingswet.

Wabo kwaliteitscriteria 2.1, deel B Diverse taakvelden binnen de Generieke deskundigheidsgebieden (Case-managen, vergunningverlening omgevingsvergunningen, toezicht, juridische ondersteuning)

Inhoud

Het programma voor de cursus:

  • Natuurwetgeving en de ontwikkeling daarvan in vogelvlucht
  • De Wet natuurbescherming (1-1-2017) met opname van drie wetten
  • Opbouw van de Wnb en de relatie met de verordening van de provincie
  • Bescherming van soorten, gebieden en bosopstanden
  • Behandeling van het begrip natuurgebied en onderscheid in soorten (o.a. N2000)
  • Wanneer vergunningplicht en wanneer ontheffing
  • Verdieping N2000, Habitatrichtlijn EU (blijft ook in de Omgevingswet van toepassing)
  • Overgang van de Wnb naar de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving en de Omgevingsverordening van de provincie
  • Casuïstiek (o.a. bouwen/slopen, evenementen, werken met het N2000 beheerplan)

De cursus wordt verzorgd door HMA Milieuadvisering, de docent is Albert Fopma.

 

Reserveringen

Deze opleiding is volgeboekt.