Opleidingen overzicht

Wet Natuurbescherming

Datum : 09/10/2019, 09:00 - 16:30
Locatie : Wetterskip Fryslan
Adres : Fryslânplein 3, Leeuwarden
Prijs : €195.00 - €235.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

Deze training is nog niet opnieuw ingepland. Mocht je belangstelling hebben stuur dan een mail naar opleidingen@werkeninfriesland.nl De kosten voor leden zijn € 195,= inclusief verblijfskosten, excl. btw. Niet leden betalen € 235,= 

Natuur: de vreemde eend in de WABO

Duur en datum

1 dag; 9 oktober 2019

Inhoud

In deze cursus besteden we aandacht aan de relatie tussen de WABO en de Wet natuurbescherming.

Onderdelen die we behandelen zijn:

1. Soortenbescherming

 • Wat is een beschermde soort?
 • Waar moet een goede natuurtoets aan voldoen?
 • Wat is jacht, schadebestrijding en beheer?
 • Wat mag ik wel en wat niet met soorten?
 • Wanneer heb ik een ontheffing nodig?

2. Gebiedsbescherming

 • Wat zijn Natura 2000-gebieden?
 • Wat zijn instandhoudingsdoelen?
 • Wanneer heb ik een vergunning nodig?
 • Wat is het verschil tussen een voortoets en een passende beoordeling?
 • Hoe werkt de externe werking?

3. Houtopstanden

 • Verschil met de APV.
 • Meldingsplicht.

4. Proces Vergunningen / Ontheffingen / Meldingen / VVGB’s

 • Wanneer wel / niet een VVGB?
 • Wijzigingen Omgevingswet?

De cursus wordt opgebouwd rond een aantal praktijkvoorbeelden.

Docent

De docent voor deze cursus is Albert Fopma. Albert werkt bij de provincie Flevoland (Voorheen bij Gelderland en Fryslân) en heeft daarnaast een eigen ecologisch adviesbureau. Hij houdt zich sinds 1993 al bezig met de groene wetgeving. Naast het maken van natuurtoetsen geeft hij ook cursussen aan medewerkers van Waterschappen, gemeenten, terreinbeheerders en Omgevingsdiensten.

Reserveringen

Soort ticket Prijs Plaatsen
Niet leden €235.00
Leden €195.00