Opleidingen overzicht

WNRA Train de voorlichter

Datum : 06/06/2019, 09:00 - 21:30
Locatie : RWZI Leeuwarden
Adres : Greunsweg 78, Leeuwarden
Prijs : €295.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

Duur en datum

1 dagdeel op 6 juni 2019 van 09:00 tot 12:30 uur.

WNRA

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Medewerkers krijgen van rechtswege een arbeidsovereenkomst, de arbeidsvoorwaardenregeling wordt vervangen door een “echte” cao en civiele arbeidsrecht wordt van toepassing. De lokale regelingen worden bij veel organisaties opgenomen in een personeelshandboek. De ambtelijke status blijft echter bestaan; deze is vastgelegd in de Ambtenarenwet 2017.

Inhoud

Ambtelijke organisaties zullen de transitie naar het civiele arbeidsrecht zorgvuldig moeten voorbereiden. Belangrijk aspect daarvan is het informeren van het personeel en het management. Daarbij moet de kernboodschap van de WNRA goed voor het voetlicht worden gebracht. Dat is essentieel voor een soepele invoering. Tijdens de “train de voorlichter”-cursus wordt dan ook ingegaan op dit aspect van de WNRA en met name op de vraag hoe daarover binnen de organisatie te communiceren. Daarbij worden praktische handvatten gegeven in de vorm van een model-presentatie, aan de hand waarvan de communicatie kan worden vormgegeven. De cursus vormt een vervolg op “Normaliseren kun je leren” en vereist dan ook een redelijke basiskennis van de WNRA.

De cursus wordt gegeven door mr. G.H. (Gerdin) Boelens, advocaat bij Capra Advocaten.

Minimaal 10 maximaal 16 deelnemers.

 

Reserveringen

€295.00