Opleidingen overzicht

WNRA Voorlichting voor leidinggevenden

Datum : 01/09/2019 - 31/12/2019, 00:00
Locatie : Open inschrijving
Adres : .., ..
Prijs : €1.500.00
*de kosten zijn exclusief btw en verblijfkosten

Deze voorlichting voor leidinggevenden kan in company worden gegeven door Capra Advocaten.

Duur

2 uur. De datum kan in overleg met Capra Advocaten worden vastgelegd. Kosten € 1.500,= per voorlichting.

Mocht een leidinggevende de voorlichting bij de eigen organisatie niet kunnen volgen dan is het mogelijk aan te sluiten bij een collega-organisatie. Voor de data zie onderaan.

Doelgroep

Leidinggevenden van overheden.

Inhoud

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. De rechtspositie van de medewerkers komt dan onder het civiele arbeidsrecht te vallen. Net als in de marktsector wordt er een cao afgesloten De lokale regelingen worden bij veel organisaties opgenomen in een personeelshandboek. Medewerkers krijgen een arbeidsovereenkomst (tweezijdig). En bij arbeidsgeschillen vervalt de afwijkende rechtsgang van ambtenaren. Net als in de marktsector gaat de kantonrechter hier voortaan over. Ook het systeem rond ontslag verandert: de overheidswerkgever kan straks in de meeste gevallen pas tot ontslag overgaan na tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. De ambtelijke status blijft wel bestaan; deze is vastgelegd in de Ambtenarenwet 2017. In deze wet staan nog steeds regels over bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en de plicht om nevenfuncties te melden.

Het is van belang om personeel en leidinggevenden hierover te informeren. Voor de groep leidinggevenden kan Capra Advocaten in company een voorlichting verzorgen.

Deze voorlichting in company organiseren?

Neem dan contact op met Siska Stienstra via opleidingen@werkeninfriesland.nl

Data voorlichting bij andere organisaties

Mocht een leidinggevende de voorlichting bij de eigen organisatie niet kunnen bijwonen of hebben gemist, dan is het mogelijk aan te sluiten bij de voorlichting bij een van de andere aangesloten organisaties. Neem hiervoor contact op met de betreffende contactpersoon.

  • 3 juni 2019 van 15:00 tot 17:00 uur bij de provincie Fryslân; contactpersoon Sylvia Noordman, e-mailadres s.noordman@fryslan.frl
  • 10 september 2019 om 14:00 uur bij Waadhoeke; contactpersoon Hanna Koster, e-mailadres h.koster@waadhoeke.nl
  • 16 september 2019 om 14:30 uur bij Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 Groningen; contactpersoon Rowan van der Hoek, e-mailadres rvanderhoek@wetterskipfryslan.nl
  • 18 september 2019 bij Wetterskip Frysân, Fryslânplein 3 Leeuwarden; contactpersoon Rowan van der Hoek, e-mailadres rvanderhoek@wetterskipfryslan.nl
  • 2 oktober 2019 bij Wetterskip Frysân, Fryslânplein 3 Leeuwarden; contactpersoon Rowan van der Hoek, e-mailadres rvanderhoek@wetterskipfryslan.nl

Voorlichting OR-leden

  • 3 september 2019 om 14:00 uur bij Noorderzijlvest, Stedumermaar Groningen; contactpersoon Rowan van der Hoek, e-mailadres rvanderhoek@wetterskipfryslan.nl; in overleg is het mogelijk dat enkele OR-leden van Gemeenten aansluiten bij deze voorlichting.

Reserveringen

€1.500.00