Deelnemers overzicht

DDFK-gemeenten

De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. zijn per 1 januari 2017 ambtelijk gefuseerd. De ambtenaren werken nu samen in een nieuwe organisatie: DDFK-gemeenten. Met deze robuustere organisatie zijn de gemeenten minder kwetsbaar. De gemeenten hebben met zijn vieren ongeveer 65.000 inwoners.
Vanaf 2019 gaan drie van de vier gemeenten ook bestuurlijk fuseren (herindeling). Vanaf 2019 zijn er dan nog twee gemeenten: Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Beide gemeenten zetten ook dan de ambtenaren uit DDFK-gemeenten in voor werkzaamheden en kennis.
DDFK-gemeenten werkt in het belang van de Mienskip. Samen met inwoners, doelgroepen en ondernemers zoeken we kansen en wegen om een leefbaar en aantrekkelijk Noordoost Fryslân te behouden en te stimuleren. Daarbij is oog voor het individueel belang en voor maatwerkoplossingen die nodig en gerechtvaardigd zijn. Als overheidsorganisatie leggen wij de lat hoog als het gaat om betrouwbaarheid, integriteit en professionaliteit. Om adequaat in te kunnen spelen om maatschappelijke ontwikkelingen, zijn wij als organisatie wendbaar en flexibel.