Deelnemers overzicht

De Dienst Noardwest Fryslân

De Dienst Noardwest Fryslân

Onze naam zegt alles over ons. We zijn dienstverleners op het gebied van sociale vraagstukken en voorzieningen. We ondersteunen en adviseren de gebiedsteams, gemeentebesturen en -raden, cliënten, sociale netwerkpartners en inwoners van Noordwest Friesland. Zodat inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning werkt.

Logo De Dienst Noardwest Fryslân

Opdrachten

Beleidsmedewerker sociaal domein (Participatiewet)

Beleidsmedewerker sociaal domein (Jeugdwet Wmo)