Deelnemers overzicht

gemeente Harlingen

Harlingen: midden in de ruimte van zee, land en lucht

De gemeente Harlingen
De gemeente Harlingen bestaat uit de historische havenstad Harlingen en uit de twee dorpen Midlum en Wijnaldum, en telt in totaal 15.696 inwoners (1-1-2009). Van welke kant u de stad ook nadert, altijd is het markante silhouet met de stadstorens van verre te zien. Harlingen: midden in de ruimte van zee, land en lucht.

Harlingen heeft wad!
De gemeente ligt in het westen van de provincie Friesland aan de Waddenzeekust en bestaat uit de historische havenstad Harlingen en twee landelijke dorpen, Midlum en Wijnaldum. De oppervlakte van de gemeente is 38.768 ha, waarvan 2.519 ha land en 36.108 ha zee.

De gemeente ligt onder veel hemel, aan veel zee, in het groene land.
Wolken drijven landinwaarts. Bundels zonlicht vallen er tussendoor en doen het wad schitteren. Meeuwen hangen in de wind boven de zware dijk die het groene land erachter beschermt.   Van welke kant u de stad ook nadert, altijd is het markante silhouet met de twee stadstorens van verre te zien. Midden in de ruimte van zee, land en lucht. Harlingen is van ouds her sterk verbonden met de zee en de scheepvaart. In de Noorderhaven en de Zuiderhaven, midden in de stad, heerst eb en vloed.

Vrachtschepen uit Rusland, Scandinavië of Engeland, veerboten naar Terschelling en Vlieland, viskotters, talloze tjalken, klippers en jachten dragen bij tot bedrijvigheid in de havens. Havenkranen, scheeps- en reparatiewerven bepalen mede de skyline van Harlingen. ’s Nachts ziet u vanaf het havenhoofd de pinkelende rode en groene lichten van de boeien die de vaarroute naar de eilanden en de Noordzee markeren. Aan de horizon wenken de lichtbundels van de vuurtorens op de eilanden. Dichterbij in oostelijke richting zijn de felle lichten te zien van de werven, van het gasbehandelingsstation en van kotters die hun vangst lossen bij de visafslag. Hier wordt dag en nacht gewerkt. Keert u de zee de rug toe, dan zijn er de warme lichten van de stad, die weerkaatsen in het water van de Willemshaven.

De organisatie
De gemeente Harlingen wil een betrouwbare en dienstverlenende organisatie zijn, gericht op mens en werk, die zich bewust verantwoordelijk toont voor het welzijn van de Harlinger gemeenschap; een organisatie waar het bestuur op kan bouwen, waar burgers, toeristen, bedrijven en overige instellingen (onze klanten) graag een beroep op doen en waar de medewerkers van de gemeente Harlingen trots op zijn.
Kerncompetenties die hierbij horen zijn Samenwerken, Klantgerichtheid, Resultaatgerichtheid en Ondernemerschap.

De afdelingen binnen de gemeente
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 3 afdelingen en een programmabureau. Boven de afdelingen staat de gemeentesecretaris, de heer Wouter Slob.

Afdeling Bedrijfsvoering
De afdeling Bedrijfsvoering kent de volgende werkvelden:Bodedienst

 • Bestuurlijk secretariaat
 • Algemene & Juridische Zaken
 • Communicatie
 • Personeel & Organisatie
 • Belastingen & Vastgoed
 • Documentaire Informatie Voorziening
 • Kwaliteitsmanagement & projectleiding
 • Contractmanagement ICT samenwerkingsverband
 • Financiën

Afdeling Publiekszaken
De afdeling Publiekszaken kent de volgende werkvelden:

 • Handhaving
 • Welzijn, onderwijs, sport en cultuur
 • Sociaal cultureel werk
 • Klantencontactcentrum

Afdeling Ruimtelijke zaken
De afdeling Ruimtelijke zaken kent de volgende werkvelden:

 • Bouwen en milieu
 • Infrastructuur en Bouwkunde
 • Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Economische zaken, Havenzaken, Recreatie en toerisme
 • Groenvoorziening
 • Reiniging, tractie en onderhoud
 • Nautisch beheer

Het programmabureau
Het gemeentelijk Programmabureau heeft tot taak de (integrale) uitvoering van de Stadsvisie aan te jagen.
Het Programmabureau verzorgt:

 • De bestuurlijke advisering over de Harlinger positie en bijdrage in het proces van Gebiedsontwikkeling N31 en eventuele andere toekomstige gebiedsontwikkelingen.
 • De bestuurlijke advisering over (de voortgang van) het programma Stadsvisie
 • Operationele afstemming over de gebiedsontwikkelingen rond de N31 en andere gerelateerde opgaven binnen het gemeentelijk apparaat
 • De realisatie van projecten die voortvloeien uit de Stadsvisie en die niet door het Projectbureau Gebiedsontwikkeling N31 (samen met provincie Fryslân en Rijkswaterstaat) worden verzorgd, voor zover deze projecten niet in de afdeling Ruimtelijke Zaken zijn geplaatst.
 • De coördinatie van de samenhang tussen de Stadsvisieprojecten
 • De communicatie en management van de besluitvorming over het Programma Stadsvisie en de afzonderlijke projecten
 • De dynamische projectbeheersing van risico’s.

Vacatures

Allround Jurist

Sluit
loading...