Deelnemers overzicht

gemeente Harlingen

Harlingen: midden in de ruimte van zee, land en lucht.

De gemeente Harlingen ligt in het westen van de provincie Friesland aan de Waddenzeekust en bestaat uit de historische havenstad Harlingen en uit twee dorpen; Midlum en Wijnaldum. De gemeente Harlingen telt 15.783 inwoners.

Harlingen heeft wad!

De gemeente ligt onder hemel, aan zee, in het groene land. Wolken drijven landinwaarts. Bundels zonlicht vallen er tussendoor en doen het wad schitteren. Meeuwen hangen in de wind boven de dijk die het groene land beschermt. Van welke kant je de stad ook nadert, altijd is het silhouet met de twee stadstorens van verre te zien. Harlingen is van oudsher sterk verbonden met de zee en de scheepvaart. In de Noorderhaven en de Zuiderhaven, midden in de stad, heerst eb en vloed.

Vrachtschepen uit Rusland, Scandinavië of Engeland, veerboten naar Terschelling en Vlieland, viskotters, talloze tjalken, klippers en jachten dragen bij tot bedrijvigheid in de havens. Havenkranen, scheeps- en reparatiewerven bepalen mede de skyline van Harlingen. ’s Nachts zie je vanaf het havenhoofd de pinkelende rode en groene lichten van de boeien die de vaarroute naar de eilanden en de Noordzee markeren. Aan de horizon wenken de lichtbundels van de vuurtorens op de eilanden. Dichterbij in oostelijke richting zijn de felle lichten te zien van de werven, van het gasbehandelingsstation en van kotters die hun vangst lossen bij de visafslag. Hier wordt dag en nacht gewerkt. Keer je de zee de rug toe, dan zijn er de warme lichten van de stad, die weerkaatsen in het water van de Willemshaven.

De organisatie

In Harlingen zijn we met z’n allen eigenlijk een stelletje ‘piraten’. We zijn gericht op de zee, trekken ons van niemand wat aan en regelen het op onze eigen manier. Een ‘ons kent ons’ gemeenschap in een stad die wordt gezien als de voorstad van London. Een klein volkje dat op een onafhankelijke, eigengereide en eigenwijze manier bergen kan verzetten. En dat geldt ook voor de organisatie. Loyale medewerkers die trots zijn op gemeente Harlingen en het werk dat ze daarvoor mogen doen. Het hart op de tong; als we kunnen sjanteren doen we dat graag. Maar altijd met hart voor de zaak. En daar zijn we trots op! De organisatie heeft zeven locaties in deze prachtige havenstad en bestaat uit twee afdelingen en tien teams:

Afdeling Beleid en Regie

  • Team Omgeving en Samenleving
  • Team Openbare Werken
  • Gebiedsteam
  • Team Reiniging, Tractie en Onderhoud
  • Team Groenvoorziening

Afdeling Dienstverlening en Ondersteuning

  • Team Personeel en Organisatie
  • Team museum Hannemahuis
  • Team Financiën, Belastingen en Juridische Zaken
  • Team Klantcontact Centrum
  • Team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Vacatures

Archivaris

Juridisch adviseur grondzaken en vastgoed

Adviseur/Regisseur verkeer en parkeren