Deelnemers overzicht

gemeente Kollumerland c.a.

waarvan bijna 6.000 in de hoofdplaats Kollum.

Deze plaats kent uitgebreide centrumfuncties. Daarnaast telt onze gemeente nog 11 dorpen, stuk voor stuk goed bereikbaar en gelegen in een prachtig landschap. Het natuur- en recreatiegebied Lauwersmeer ligt voor een belangrijk deel in onze gemeente.

Hier kunnen werken en wonen is een voorrecht.

De arbeidsvoorwaarden van de gemeente Kollumerland c.a. zijn net zoals de meeste gemeentelijke overheden vastgelegd in de CAR/UWO (collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst).

De gemeente Kollumerland c.a. wil dat haar personeelsbeleid kaders stelt waarbinnen werknemers de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken. De gemeente Kollumerland c.a. denkt dat deze vrijheid goed aansluit bij de ambities en wensen van haar medewerkers en de eisen die hun professionaliteit aan hen stelt. Dit brengt voor medewerkers natuurlijk nogal wat eigen verantwoordelijkheid met zich mee. Wanneer medewerkers op enig moment behoefte hebben aan algemeen advies, dan nemen ze contact op met hun manager, maar de medewerkers van de cluster P&O staan klaar voor het geven van advies in specifieke situaties.

De gemeente Kollumerland c.a. vindt een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor haar medewerkers. Er is aandacht voor de mens achter de medewerker. Er is zorg en aandacht voor een prettig werkklimaat, waarin medewerkers zich van hun beste kant kunnen laten zien en met plezier werken.

Opleiding en ontwikkeling
Gemeentebestuur en management hechten veel belang aan een professionele organisatie. Daarom is er aandacht voor opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. De gemeente Kollumerland c.a. kent een studiekostenregeling. Dit betekent dat een medewerker onder bepaalde voorwaarden tijd voor studie en een vergoeding van kosten kan krijgen. De studieresultaten worden jaarlijks geëvalueerd.

Sluit
loading...