Deelnemers overzicht

Gemeente Smallingerland

Hier is Smallingerland. Een gemeente die staat…

…voor 55.000 burgers
Een veel groter aantal – meer dan 160.000 mensen uit de regio – doet hier elke week boodschappen, of volgt hier een beroepsopleiding, heeft hier een plezierjachtje liggen, of maakt hier gebruik van een van de stedelijk voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg.
Je gaat hier naar theater, of start hier een bedrijf, of je bouwt hier een huis, je vindt de baan van je leven, of je laat hier je kinderen naar school fietsen, je gaat hier sporten, of je gaat hier sjiek uit eten.

…voor mooie woonwijken.
Het gemeentebestuur wil niet alleen kwantiteit, maar vooral ook kwaliteit als het gaat om nieuwbouwplannen. Drachten bouwt niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Wat geldt, is de duurzaamheid van wat er gebouwd wordt, en ook waar er gebouwd wordt. Natuurlijke waterbeheersing, energiebesparing, hergebruik van regenwater… Het zijn onderwerpen waar de beleidsmakers terdege rekening mee houden. Smallingerland staat voor goed wonen.

…voor het betere werk.
Trek een denkbeeldige cirkel om de drie noordelijke provincies. Smallingerland ligt, vrijwel exact, in het midden ervan. Die ligging bepaalt mee, dat het met de grondverkoop goed gaat, en dus ook met de groei van de werkgelegenheid. Bedrijven – zowel bestaande bedrijven als nieuwkomers – investeren flink.
Smallingerland staat voor zaken doen.

…voor actieve mensen.
De bedrijvigheid is zichtbaar aanwezig. Met elke nieuwgebouwde straat groeit het aantal inwoners en daarmee het draagvlak voor voorzieningen. Nieuwe scholen zijn in aanbouw. Er wordt gewerkt aan wegen en de verkeersveiligheid. De gemeente heeft prachtige sportvoorzieningen. Smallingerland staat voor leven en levendigheid.

 

Sluit
loading...