Deelnemers overzicht

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zet in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werkt Rijkswaterstaat aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar. Dat is Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft een groot beheersgebied. Zo maakt het Waddengebied, als Werelderfgoed, onderdeel uit van het noordelijke areaal evenals het Eems-Dollard gebied. Het noordelijk areaal beslaat verder de drie provincies Fryslân, Groningen en Drenthe.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland wil een compacte en effectieve organisatie zijn waarin niet wordt gedacht vanuit functies en structuren maar vanuit toegevoegde waarde die je als individuele medewerker, team, afdeling of directie kunt leveren.

Jouw loopbaan bij Rijkswaterstaat

Als collega bij Rijkswaterstaat werk je mee aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. Je draagt bij aan tastbare en maatschappelijk relevante projecten. Bij RWS werken we volgens onze kernwaarden RADIO-V: resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.