Deelnemers overzicht

ROS Friesland

ROS Friesland is als kennis- en expertisecentrum een dynamische en innovatieve organisatie die staat voor het bevorderen van samenwerking en innovatie tussen partijen in de eerstelijnszorg en domeinoverstijgend. Wij maken deel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk.

Voor meer informatie over onze organisatie zie:

Vindingrake oplossingen