Deelnemers overzicht

SDF

Sociaal Domein Fryslân is de samenwerkingsorganisatie van de 20 Friese gemeenten. SDF is werkzaam op het gebied van de Jeugd- en Participatiewet en de Wmo. Onze organisatie verbindt het beleid van de gemeenten. Wij hebben een centrale rol in het netwerk van aanbieders en kopen ondersteuning effectief, efficiënt en toekomstbestendig in.

Vacatures

(Senior) Contractmanager Sociaal Domein Fryslân