Deelnemers overzicht

SDF

Sociaal Domein Fryslân is de samenwerkingsorganisatie van de 18 Friese gemeenten. SDF is werkzaam op het gebied van de Jeugd- en Participatiewet en de Wmo. Onze organisatie verbindt het beleid van de gemeenten. Wij hebben een centrale rol in het netwerk van aanbieders en kopen ondersteuning effectief, efficiënt en toekomstbestendig in.