Deelnemers overzicht

Veiligheidsregio Fryslân

Brandweer Fryslân, GGD Fryslân, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering vormen samen Veiligheidsregio Fryslân, een energieke overheidsorganisatie. Of je nu brandweerman of verpleegkundige bent: wij dragen bij aan een veilig en gezond leven voor de inwoners van Fryslân. Het liefst door incidenten en schade te voorkomen. En doen deze zich toch voor, dan helpen we om de schade te beperken. Hierin is een infectieziekte niet anders dan een brand of incident. Voor onze medewerkers streven we naar een ‘Great Place to Work’. Dit betekent onder meer dat we aandacht hebben voor goed werkgeverschap, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling.

Eén voor allen, allen voor één

Ieder onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân heeft zijn eigen identiteit en inrichting. Bij de GGD wordt bijvoorbeeld gewerkt met zelforganiserende teams. De Brandweer is een matrixorganisatie. Ook de cultuur verschilt. Wie een consultatiebureau binnenstapt zal een andere sfeer ervaren dan in een brandweerkazerne. Hoe breng je al die diverse onderdelen samen? Het antwoord is: met respect voor elkaar. Bij Veiligheidsregio Fryslân erkennen we de verschillen en brengen we de overeenkomsten samen. De grootste gemene deler is onze missie: ‘Wij dragen bij aan een veilig en gezond Fryslân’. Ook proberen we dat vanuit gezamenlijke waarden te doen: klantgericht, met eigenaarschap, samenwerkend en nieuwsgierig.

Vacatures

Coördinator Forensische Geneeskunde

Jeugdverpleegkundige 12+ Ooststellingwerf

Beleidsadviseur Risicobeheersing & Planvorming