Myra van den Hoed (projectleider algemeen a.i.)

Bereikbaarheid

Dagelijks bereikbaar per mobiel en e-mail.

Taken

  • Aanspreekpunt zijn voor (aspirant)leden en (DAS-)leveranciers;
  • Aansturen van team WiF (projectleider mobiliteit, projectleider opleidingen, communicatieadviseur, ondersteuner);
  • Inventariseren verwachtingen leden Werken in Friesland (samen met bestuur);
  • Opstellen jaar- en actieplan 2022;
  • Professionaliseren bedrijfsvoering van Werken in Friesland;
  • Samen met de leden zoeken naar kansen om de potentie van het netwerk Werken in Friesland  meer te benutten;
  • Voorbereiden van en deelnemen aan bestuursvergaderingen.