Sonja Postma (projectleider academie)

Bereikbaarheid

Werkzaam voor Werken in Friesland op woensdag. Dagelijks bereikbaar per mobiel en e-mail.

Taken

  • Verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod;
  • Verantwoordelijk voor de voortgang van het traineeprogramma en het programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH);
  • Verantwoordelijk voor de financiële administratie rondom opleidingen;
  • Initieert overleggen met de leden in het kader van opleidingen;
  • Brengt het opleidingsaanbod onder de aandacht op het communicatieplatform van Werken in Friesland (Viadesk);
  • Is op de hoogte van trends/ontwikkelingen op het gebied van opleidingen;
  • Denkt actief mee in de verbetering van de dienstverlening van Werken in Friesland naar haar leden.