Over WerkeninFriesland

De doelstellingen die de aangesloten organisaties hebben gedefinieerd, zijn:

 • Verbeteren carrièremogelijkheden medewerkers
 • Behoud van kennis
 • Centrale vacaturesite Friese organisaties
 • Kosten besparingen door transparante interne arbeidsmarkt (WisselUit)
 • Ruimere herplaatsingsmogelijkheden voor reïntegratiekandidaten
 • Verstevigen werkgeversimago en betere profilering
 • Grenzeloos werken
 • Gezamenlijk opleidingen en trainingen organiseren (ook met eigen expertise)
 • Eigen mobiliteitscentrum

Aansluiten bij WerkeninFriesland
WerkeninFriesland biedt organisaties in de regio de gelegenheid om zich tegen relatief lage kosten aan te sluiten op het netwerk. WerkeninFriesland omvat een virtueel mobiliteitscentrum waarbinnen (interne) kandidaten en (interne) vacatures/opdrachten en klussen uitgewisseld kunnen worden door P&O-ers, maar waarin ook door medewerkers zelf een actieve rol kan worden vervuld, doordat deze in vergaande mate in staat zijn zichzelf te bedienen bij het zoeken naar nieuwe carrièremogelijkheden maar ook naar trainingen en opleidingen. Naast het interne mobiliteitscentrum en Academie bevat de site een geavanceerde carrièresite voor externe banenzoekers. P&O-ers hebben de beschikking over een RecruitCenter.

Het RecruitCenter: Multifunctionele beheermodule

Deelnemende organisaties krijgen de beschikking over één of meerdere accounts voor het RecruitCenter. Deze accounts bieden toegang tot de gepersonaliseerde online beheermodule, die P&O-ers tal van mogelijkheden biedt om actief te participeren in het arbeidsmarktnetwerk.
Via het RecruitCenter kunnen onder meer de volgende taken worden uitgevoerd:

 • Interne en externe vacatures plaatsen en beheren op WerkeninFriesland én externe websites
 • Sollicitanten raadplegen en beheren
 • Reïntegratiekandidaten of verplicht mobiele medewerkers in kandidatenbank plaatsen
 • Kandidaten zoeken in de cv-bank van WerkeninFriesland én externe websites Presentatiepagina beheren
 • Kandidaten zoeken in de interne talentenbank (WisselUit)

Meer weten?
Neem dan contact op met projectleider Siska Stienstra via 06 – 511 206 24.