Terug naar opdrachten

Afdelingshoofd Subsidiezaken

Provincie Fryslân

Standplaats: Leeuwarden

Aanvang uitvoering opdracht: 01-08-2021

Einddatum opdracht: 31-12-0021

Uren per week: 32-36

Opdracht omschrijving

Werken bij provincie Fryslân betekent werken bij een ambitieuze organisatie. Met ruim 1.000 collega’s maken we Fryslân mooi en sterk.

De provincie zorgt er onder andere voor dat onze wegen begaanbaar blijven en dat we kunnen genieten van de Fryske natuur. Ook geven we ondernemers kansen en zorgen we ervoor dat de Fryske identiteit en cultuur behouden blijven.

We werken aan grote nieuwe uitdagingen, zoals nieuwe natuur, veilige wegen, de Lelylijn, omvangrijke gebied inrichtingsprocessen, werkgelegenheid, et cetera.

We werken in een moderne organisatie vorm waar het resultaat voorop staat en samenwerking vanzelfsprekend is. Dit noemen we opgave gestuurd werken. Op deze manier kunnen we flexibel inspelen op vraagstukken die ontstaan bij inwoners en maatschappelijke organisaties. In de praktijk betekent dit dat veel medewerkers vanuit een pool of afdeling op verschillende projecten en programma’s wordt ingezet, passend bij de maatschappelijke vraagstukken en hun ambities en kennis. Het resultaat voor de Friese samenleving staat voorop en daarnaast staat het werkgeluk van onze medewerkers centraal. Persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, teamwerk en waardering zijn daarbij belangrijk.

Bij de afdeling Subsidies stellen wij, door het verstrekken van subsidies, organisaties, clubs, bedrijven en andere instellingen in staat mooie initiatieven te ontplooien, die bijdragen aan de kwaliteit van leven en het geluk van iedereen in Fryslân, zoals molens, kerken, natuur en musea.

De afdeling subsidies bestaat uit zo’n 50 medewerkers die jaarlijks ruim 50 subsidieregelingen uitvoeren. Daarnaast ontvangen ongeveer 70 instellingen een boekjaarsubsidie en worden er ca 65 incidentele subsidies verleend. Ook verzorgt de afdeling de uitvoering en het beheer van de subsidies van het Waddenfonds. Dit maakt de dynamiek binnen de afdeling groot/hoog.

De Provincie biedt een boeiende en stevige functie, gepositioneerd direct onder de Opgaveregisseur gepositioneerd. Je krijgt de ruimte om bij te dragen aan de vormgeving en ontwikkeling van de afdeling en haar medewerkers. Een uitdagend verandertraject is al gestart, het commitment is er. Help jij om dit verder tot een succes te brengen?

De afdeling bestaat uit twee ondersteunende teams en vijf uitvoerende teams. Deze laatste worden aangestuurd door een teamleider en zijn elk gekoppeld aan één van de opgaven. De teams zijn zelf-organiserend en resultaatverantwoordelijk. Dat betekent onder meer dat  elk team het gehele proces, van het ontwerpen van regelingen, het beoordelen van aanvragen en beheren van verstrekkingen, uitvoert.

Deze opzet is recent ingevoerd en het proces van vervolmaking is nog gaande.

Voor de afdelingsmanager is de belangrijke taak weggelegd van het bouwen aan / realiseren van een moderne en wendbare afdeling. Belangrijk is kennisontwikkeling, kwaliteitsverbetering & borging, visie en het vermogen die te realiseren. Daarnaast is het onderhouden van een goede relatie met de diverse opgaven (opdrachtgevers) een centraal thema.

Dit betreft een functie voor vaste invulling, aangezien deze er nog niet is, is er eerst gekozen voor een interim-oplossing. De activiteiten die horen bij deze functie kunnen middels een ZZP-opdracht georganiseerd worden.

De planning

Start publicatie 12-07-2021
Einddatum vragen 25-07-2021
Beantwoording vragen 26-07-2021
Sluiting publicatie 30-07-2021 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 02-08-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 06-08-2021