Terug naar opdrachten

Assistent Realisatiemanager Project KWZ

Provincie Friesland

Standplaats: Leeuwarden en diverse locaties

Aanvang uitvoering opdracht: 15-10-2020

Einddatum opdracht: 15-10-2024

Uren per week: 32 (met een maximum van ca. 1350 uur per jaar, inzet jaarlijks te bepalen)

Opdracht omschrijving

Voor het project Sluis, Bruggen en Geulen Kornwerderzand  (project KWZ) zoeken wij met grote urgentie een assistent realisatiemanager. Kenmerken van het project zijn de hoge mate van technische complexiteit van de objecten, complexe raakvlakken met aangrenzende projecten en de samenwerking met betrokken partijen Rijkswaterstaat, Windpark Fryslân en de aannemerscombinaties Levvel en Zuiderzeewerken.

Het project loopt al, de contractvoorbereiding start in september. Uiterlijk november maar het liefst per direct, moet de kandidaat beschikbaar zijn voor het werk.

 • Je maakt onderdeel uit van het Realisatiemanagementteam, bestaande uit een realisatiemanager en 2 assistent realisatiemanagers, dat verantwoordelijk is voor de contractvoorbereiding, aanbesteding, realisatie en overdracht van het project;
 • Je stuurt als assistent realisatiemanager mede het team aan bestaande uit interne en externe medewerkers en gecontracteerde externe partijen zoals bijvoorbeeld het Ingenieursbureau (IB);
 • Je legt verantwoording af aan de realisatiemanager en het projectmanagementteam (ambtelijk opdrachtgever) over de voortgang, de financiën, de risico’s van de voorbereiding en realisatie;
 • Je bent mede verantwoordelijk voor dossiervorming, planning, communicatie, financieel en scopemanagement, raakvlakken en risicomanagement binnen het project, samen met het een collega assistent realisatiemanager en de realisatiemanager;
 • Je werkt op het snijvlak van project- contract- en technisch management (er wordt niet gewerkt in IPM-teams, leden van het Realisatiemanagementteam zijn samen verantwoordelijk voor de integrale invulling);
 • Je bent “hands-on” actief (meewerkend voorman – model), pakt binnen het team een deel van de scope op om te komen tot realisatie en uiteindelijke overdracht aan betreffende beheerders. Je stelt zelf mede producten op, beoordeelt documenten en verzorgt feedback hierop – dus uitdrukkelijk niet alleen ‘managed’;
 • Je bereidt keuzes voor inzake contractvormen en (aanbestedings)strategie en stemt dit af met projectmanagement;
 • Je zorgt voor de afstemming met stakeholders (KES) en raakvlakmanagement en de advisering hierover aan het projectmanagement;
 • Je bent binnen het realisatiemanagementteam verantwoordelijk voor de beheersing en aansturing van het dienstencontract met het Ingenieursbureau;
 • Je draagt zorg voor totstandkoming ontwerpen en contracten;
 • Je stuurt aanbestedingstraject(en) aan en begeleidt deze;
 • Je bent een volwaardig gesprekspartner voor aannemer(s) en IB(s) op het gebied van techniek en contract;
 • Je coacht en geeft vakinhoudelijke sturing aan medewerkers in de provinciale infrastructurele programma’s.

De planning

Start publicatie 16-09-2020
Einddatum vragen 18-09-2020
Beantwoording vragen 21-09-2020
Sluiting publicatie 23-09-2020 10:00
Beoordeling offertes (vanaf) 24-09-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum 28-09-2020