Terug naar opdrachten

Contractmanager

sozawe-nw-fryslan

Standplaats: Franeker

Aanvang uitvoering opdracht: 01-11-2020

Einddatum opdracht: 01-01-2021

Uren per week: 12

Opdracht omschrijving

Opdrachtomschrijving.

De contractmanager adviseert en ondersteunt bij:

  • het opzetten en uitvoeren van het Contractbeheer- en Contractmanagement inclusief verbetervoorstellen;
  • het opstellen van het jaarplan Contractmanagement;
  • het opstellen van (financiële) risicoanalyses van situaties in het speelveld van zorgaanbieders en gemeenten;
  • opstellen van contracten;
  • het bijsturen en monitoren op de gemaakte afspraken met leveranciers inzake gecontracteerde Wmo Maatwerkvoorzieningen; zowel inhoudelijk, financieel en kwalitatief.

Als contractmanager zorg jij voor goede afspraken en onderhoud je de relaties met diverse zorgaanbieders, met Wmo als specifiek aandachtsgebied. Je ziet er op toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Dat is belangrijk om de gewenste resultaten te realiseren en om financiële risico’s en kwaliteitsrisico’s te beperken. Je hebt regelmatig overleg met opdrachtgevers, collega's van diverse afdelingen, gecontracteerde partijen en betrokkenen in de regio.

Kortom, we verwachten van de contractmanager dat je

  • verbinding legt tussen de interne en externe klant - voor contractbeheer en contractmanagement belangrijke personen en organisaties;
  • strategisch inzicht hebt; hoe te handelen bij veranderingen in de wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de markt (transformatie van het sociaal domein);
  • ervaring hebt met contractmanagement in het sociaal domein.

De planning

Start publicatie 15-10-2020
Einddatum vragen 21-10-2020
Beantwoording vragen 22-10-2020
Sluiting publicatie 25-10-2020 17:35
Beoordeling offertes (vanaf) 26-10-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum 28-10-2020