Terug naar opdrachten

Coördinator Regio Deal Zuidoost Friesland

gemeente Opsterland

Standplaats: Beetsterzwaag

Aanvang uitvoering opdracht: 15-06-2021

Einddatum opdracht: 01-10-2022

Uren per week: gemiddeld 16

Opdracht omschrijving

De regio Zuidoost Friesland heeft een Regio Deal van € 30 miljoen gesloten met het Rijk om de brede welvaart en leefbaarheid in de regio te versterken. Door ontwikkelingen als bevolkingsdaling, vergrijzing, klimaatverandering en energietransitie staan deze onder druk. Onze ambitie? Een regio met vitale kernen en een veerkrachtig landschap. De Regio Deal zien we als een katalysator voor de regionale samenwerking tussen de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, het Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. De regiopartners hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, met daarin de onderlinge werkafspraken voor de uitvoering van de Regio Deal.  

Voor de coördinatie op een samenhangende uitvoering van de Regio Deal en het verder versterken van de regionale samenwerking zoekt de regio een COÖRDINATOR.

In de functie van coördinator Regio Deal ben jij het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken rond de Regiodeal op programmaniveau en de daarvoor beoogde regionale samenwerking.  Dit zowel voor de partners in Zuidoost Friesland als voor het Rijk. Je ondersteunt en faciliteert het regiobestuur en het (ambtelijk) regioteam en bereidt de regionale en interne besluitvorming voor. Als coördinator Regio Deal werk je voor alle partners en heb je een onafhankelijke rol. Je bewaakt het regionaal belang en adviseert, samen met het regioteam, het regiobestuur. Je bent voorzitter van het regioteam en secretaris van het regiobestuur. Als coördinator bevorder je een meervoudige, integrale en samenhangende aanpak op programmaniveau en leg je hierover verantwoording af aan het regiobestuur. Je coördineert de goede voortgang en samenhang in de uitvoering van de Regio Deal. De partners zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Je bevordert de samenwerking binnen de Regio Deal. Je signaleert kansen voor het verder ontwikkelen van deze samenwerking en weet deze om te zetten in concrete acties en resultaten.

De coördinator is samengevat verantwoordelijk voor:

  • de dagelijkse gang van zaken rond de Regio Deal op programmaniveau (eerste aanspreekpunt regio en Rijk);
  • de ondersteuning van het regiobestuur en het regioteam bij de regionale en interne besluitvorming;
  • het bewaken van het regionaal belang en adviseren daarover aan het regiobestuur en regioteam;
  • het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal (signaalfunctie naar het regiobestuur);
  • het opstellen van voortgangsrapportages over de Regio Deal, op basis van de door de partners aangeleverde informatie;
  • het bevorderen van een meervoudige, integrale en samenhangende aanpak;
  • het stimuleren van de regionale samenwerking binnen de Regio Deal

De coördinator wordt hierbij ondersteunt door een programmasecretaris met financiële expertise, en een secretaresse. Samen vormen jullie het programmateam.

De planning

Start publicatie 15-04-2021
Einddatum vragen 26-04-2021
Beantwoording vragen 29-04-2021
Sluiting publicatie 10-05-2021 12:00
Beoordeling offertes (vanaf) 11-05-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 31-05-2021