Terug naar opdrachten

Geo-technicus

wetterskipfryslan

Standplaats: Leeuwarden

Aanvang uitvoering opdracht: 15-03-2021

Einddatum opdracht: 31-12-2021

Uren per week: 24-32

Opdracht omschrijving

Als Wetterskip Fryslân houden we de voeten droog en onze dijken sterk. We zorgen voor een goed waterpeil in sloten en meren, bewaken de waterkwaliteit en zuiveren het afvalwater. Zo houden we niet alleen vandaag, maar ook morgen Fryslân en het Groninger Westerkwartier veilig en leefbaar. En dat moeten we blijven doen. Want het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en we krijgen meer neerslag of juist droogte. Die veranderingen vragen om een innovatieve aanpak. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties bedenken we slimme, duurzame oplossingen. Steeds op zoek naar het antwoord op die ene vraag: ‘En wat doen we morgen met water?’

Op 1 januari 2017 is Wetterskip Fryslân gestart met de beoordeling van de primaire waterkeringen binnen haar beheergebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Wettelijk Beoordelings Instrumentarium dat in 2017 beschikbaar is gekomen (WBI2017). Deze eerste veiligheidsbeoordeling wordt door Wetterskip Fryslân, zoveel mogelijk, in eigen beheer uitgevoerd. Voor een aantal specialistische werkzaamheden maken we gebruik van externe deskundigen.

Per 15 maart 2021 zoeken wij een kandidaat die ons kan helpen bij de beoordeling van de primaire waterkeringen.

Naast inzet voor de beoordeling zal de geotechnisch specialist waterkeringen ook adviseren bij HWBP projecten en geotechnische adviesvragen vanuit de organisatie oppakken.

Voor deze tijdelijke functie zoeken we een kandidaat die:

  • een afgeronde academische of HBO-opleiding heeft op het gebied van, civiele techniek, weg- en waterbouw, geotechniek of gelijkwaardig;
  • aantoonbaar minstens 5 jaar ervaring in het werkveld primaire waterkeringen en inzicht in de inhoudelijke ontwikkelingen;
  • ervaring met het zelfstandig uitvoeren van beoordelingen van de geotechnische sporen van primaire keringen in het meer- en of kustgebied;
  • toegespitste kennis heeft over de beoordeling van primaire waterkeringen op het gebied geotechniek en het uitvoeren van Toets op Maat (TOM);
  • kennis van en ervaring met de beoordelingssoftware in het kader van het WBI2017 (RisKeer) en ruime ervaring met de software voor de verschillende faalmechanismen (zoals D-Soil Model, D-Stability, e.d.);
  • ervaring met het analyseren en duiden van de rekenresultaten, het verbinden van conclusies aan de uitkomsten van deze resultaten en het doen van voorstellen voor verdere beoordeling of onderzoek.
  • ervaring met het navolgbaar en herleidbaar schrijven van logboeken en overall veiligheidsrapportages;
  • goede sociale vaardigheden o.a. om kennis te delen / over te dragen binnen de organisatie van Wetterskip Fryslân.

De planning

Start publicatie 22-02-2021
Einddatum vragen 01-03-2021
Beantwoording vragen 01-03-2021
Sluiting publicatie 04-03-2021 09:00
Beoordeling offertes (vanaf) 04-03-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 15-03-2021