Terug naar opdrachten

Juridisch adviseur Sociaal Domein

gemeente Opsterland

Standplaats: Beetsterzwaag

Aanvang uitvoering opdracht: 20-02-2023

Einddatum opdracht: 21-07-2023

Uren per week: 20

Opdracht omschrijving

Het gebiedsteam is een onafhankelijk werkend team waar inwoners met vragen op het gebied ondersteuning en zorg  terecht kunnen. Het team bestaat uit medewerkers vanuit verschillende disciplines die integraal werken binnen het brede sociale domein. Zij zijn het gezicht naar het dorp,  werken outreachend en benaderen inwoners proactief. Zij stimuleren de eigen kracht van de burger en werken planmatig. Dit gebeurt vanuit het uitgangspunt één gezin- één plan- één regiehouder.

Als juridisch adviseur ben je aanspreekpunt voor  juridische vragen en vraagstukken voor het brede sociaal domein. Dat wil zeggen voor de uitvoering van de Participatiewet, Wmo, en Jeugdwet binnen het gebiedsteam én voor de beleidsadviseurs van het sociaal domein. Het betreft een zelfstandige en solistische functie, want binnen de formatie juridisch adviseurs in Opsterland is deze functie de enige binnen het sociaal domein. Je vertegenwoordigt de teams bij de Bezwaren Commissie Gemeente Opsterland en vertegenwoordigt de gemeentelijke organisatie bij de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

  • Je ondersteunt en adviseert consulenten, beleidsadviseurs en het college van B&W bij de uitvoering, beleidsontwikkeling en andere werkzaamheden op het gebied van (vooral) de Participatiewet,  Wmo, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;
  • Je bent medeverantwoordelijk voor de vertaling van (wijzigingen in) wet- en regelgeving naar uitvoeringsinstructies. Hiervoor maken wij gebruik van Grip op Participatie, Wmo en Jeugd (Schulinck), en hierbij werk je nauw samen met de kwaliteitsmedewerkers;
  • Je bent medeverantwoordelijk voor het opstellen, redigeren en wijzigen van standaard beschikkingen, brieven etc. en werkt hiertoe nauw samen met de kwaliteitsmedewerkers;
  • Je stelt het dossier samen en stelt het verweerschrift op in het kader van de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften en verzoeken om voorlopige voorzieningen voor alle aan de teams toegewezen taken.
  • Je verzorgt de advisering van het college en teammanagers en de administratieve afhandeling van de besluiten van het college in dit kader. En stelt de beschikkingen op bezwaar op met bijbehorende toelichting;
  • Je vertegenwoordigt het college bij de bezwarencommissie van de gemeente en vertegenwoordigt de gemeentelijke organisatie bij de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep bij (hoger)beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen betreffende alle besluiten die door het College zijn genomen (aangaande het sociaal domein);
  • Je stelt hoger beroep in bij de CRvB indien de gemeente zich niet kan conformeren aan de beslissing die door de rechtbank is genomen;
  • Je stelt een verzoekschrift aan de Rechtbank op wanneer niet voldaan wordt aan opgelegde verhaalsbijdragen en vertegenwoordigt de gemeente in beroepsprocedures tot en met het Gerechtshof.
  • Je hebt een ondersteunende rol in de interne controle van dossiers. Dit betreft een juridische toetsing met betrekking tot de rechtmatigheid van de versterkte voorzieningen /  beschikkingen.

De planning

Start publicatie 25-01-2023
Einddatum vragen 02-02-2023
Beantwoording vragen 03-02-2023
Sluiting publicatie 07-02-2023 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 09-02-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum 17-02-2023