Terug naar opdrachten

Kwartiermaker landbouw gemeente Waadhoeke en Noardeast-Fryslân

gemeente Noardeast-Fryslan

Standplaats:

Aanvang uitvoering opdracht: 01-09-2021

Einddatum opdracht: 31-08-2022

Uren per week: 32-36

Opdracht omschrijving

Noardeast-Fryslân, een organisatie met karakter           

Gastvrijheid, zorg voor elkaar, openheid en trots. Daar staan wij voor. Het liefst doen wij de dingen samen en persoonlijk. We zijn niet van de woorden maar van het doen. Echte vakmensen en doorzetters. Trots op onze Fryske taal en cultuur. Wij leggen als overheidsorganisatie de lat hoog als het gaat om betrouwbaarheid, integriteit en professionaliteit.

Waadhoeke

Wij zijn Waadhoeke. Waadhoeke telt bijna 47.000 inwoners, veertig dorpen en buurtschappen en één stad. Waadhoeke staat dichtbij de mensen. Met korte lijnen naar het bestuur en de dienstverlening dichtbij. Dit betekent dat we erop uit gaan, in contact met onze omgeving en inwoners.

Opdracht kwartiermaker landbouw

Wil je innoveren en ontwikkelen? Houd je ervan het beste te halen uit samenwerking met partners en collega’s? Kun je binnen globale kaders resultaatgericht te werk gaan? Geloof je in een duurzame landbouw die ook nog natuurinclusief produceert? Dan zoeken we jou!

De gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân zijn samen op zoek naar een kwartiermaker die ons gaat adviseren op het gebied van  toekomstbestendige landbouw. De kwartiermaker heeft twee belangrijke taken:

 1. Beide colleges adviseren over actuele ontwikkelingen op het gebied van landbouw.
 2. Een eindadvies uitbrengen over de rol en positie van beide gemeenten op het gebied landbouw waarbij aandacht is voor een goede balans tussen het koesteren van de kernkwaliteiten in het landschap en het gebruik van het land door de agrarische sector.

Jouw opdracht

 • Relatiebeheer naar partners en aanboren nieuwe netwerken.
 • Inhoudelijk en strategisch overleg met stakeholders.
 • Deelnemen aan regionale en provinciale netwerken op het gebied van landbouw en daar een inhoudelijke bijdrage aan leveren.
 • Eerste aanspreekpunt voor de doelgroep agrariërs.
 • Acquisitie t.b.v. projecten en bijdragen aan cofinanciering.
 • Opzetten van een inspirerende, verdiepende en effectieve samenwerking binnen de gemeente tussen de verschillende beleidsafdelingen. 
 • In voorkomende gevallen initiëren van projectontwikkeling.
 • Adviseren over de inbedding van dit onderwerp in de twee gemeentelijke organisaties.
 • Adviseren bestuurders over actuele, strategische ontwikkelingen
 • Adviseren bestuurders over onderwerpen mbt de P10 gemeenten.
 • Gemeente Noardeast vertegenwoordigen in overleggen inzake visserij en Noordzee akkoord en deelnemen aan het visserij overleg tussen de gemeenten Noardeast-Fryslan, Het Hogeland, provincies Groningen en Fryslân.
 • Gemeente Waadhoeke vertegenwoordigen in Greidhoeke+, in contacten met de agrarische sector, gebiedscollectieven, natuurbeheerorganisaties e.d. en in contacten met provincie en het ministerie van LNV. Actief een bijdrage leveren aan de ontwikkellijn ‘Ons landschap – Duurzame oogst voor de toekomst’.

De planning

Start publicatie 15-07-2021
Einddatum vragen 30-07-2021
Beantwoording vragen 30-07-2021
Sluiting publicatie 18-08-2021 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 30-07-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 30-07-2021