Terug naar opdrachten

Manager Projectbeheersing Project Kornwerderzand

Provincie Friesland

Standplaats: Leeuwarden en diverse locaties

Aanvang uitvoering opdracht: 15-10-2020

Einddatum opdracht: 15-10-2024

Uren per week: 32

Opdracht omschrijving

Voor de beheersing van diverse provinciale infrastructurele programma’s en projecten zoeken wij met grote spoed een ervaren projectbeheerser die de beheersing van het project Sluis, Bruggen en Geulen Kornwerderzand  (project KWZ) verzorgt en tevens zorg draagt voor ondersteuning en kennisoverdracht naar de interne formatie bij de implementatie van projectbeheersing. De focus ligt op financiële beheersing en risicomanagement. Kenmerken van het project KWZ zijn de hoge mate van technische complexiteit van de objecten, complexe raakvlakken met aangrenzende projecten en de samenwerking met betrokken partijen Rijkswaterstaat, Windpark Fryslân en de aannemerscombinaties Levvel en Zuiderzeewerken.

Het project loopt al, de contractvoorbereiding start in september. Uiterlijk november maar het liefst per direct, moet de kandidaat beschikbaar zijn voor het werk.

  • In samenwerking met het projectmanagement, het realisatieteam en het Ingenieursbureau richt je de projectbeheersing in van het project KWZ.
  • Je beheert de dekking en de daaruit volgende budgettaire kaders van de businesscase(s) en grondexploitaties waarbinnen de realisatiemanagers en contractbeheerders hun projecten moeten realiseren, en adviseert over risico’s en afwijkingen;
  • Je beheert de overige kaders waarbinnen de realisatiemanagers en contractbeheerders hun projecten moeten realiseren, en adviseert over risico’s en afwijkingen;
  • Je adviseert de ambtelijk opdrachtgever, projectmanager en de realisatiemanagers bij de beheersing van hun projecten en contracten, het maken en actualiseren van prognoses en risico’s, en het financiële wijzigingsbeheer;
  • Je toetst ramingen en maakt de prognoses op de VAT en capaciteit;
  • Je bewaakt de kwaliteit van de stuurinformatie op alle beheersaspecten, je voert de regie op de interne- en externe rapportagecyclus binnen het project KWZ, bereidt de maandelijkse stuurgesprekken voor, en adviseert de ambtelijk opdrachtgever / projectmanager in deze gesprekken;
  • Naast het project KWZ, richt je projectbeheersing in op andere (gebiedsontwikkelings)-programma’s binnen het portfolio Bestemming Fryslan;
  • In samenwerking met de ambtelijk opdrachtgever, de realisatiemanager en de collega’s business control en planeconomie stel je adviezen op voor directie en bestuur over de businesscases in het kader van de producten in de planning en control cyclus waaraan het actualisatie-proces van de provinciale begroting gekoppeld is;
  • Je adviseert over en biedt ondersteuning bij bestuursvoorstellen;
  • Je coacht en geeft vakinhoudelijke sturing aan projectbeheersers in de provinciale (infrastructurele) programma’s en bewaakt de kwaliteit van de (financiële)stuurinformatie;

De planning

Start publicatie 16-09-2020
Einddatum vragen 18-09-2020
Beantwoording vragen 21-09-2020
Sluiting publicatie 23-09-2020 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 24-09-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum 25-09-2020