Terug naar opdrachten

Medewerker Sociaal Juridische Dienstverlening aandachtsgebied: handhaving & preventie

gemeente Smallingerland

Standplaats: Drachten

Aanvang uitvoering opdracht: 15-03-2023

Einddatum opdracht: 01-10-2023

Uren per week: 32-36 uur

Opdracht omschrijving

Het team Sociaal Ondersteunend bestaat uit circa 45 medewerkers en heeft voor het sociaal domein de volgende taken:

  • het voeren van de cliëntenadministratie voor jeugdhulp (Jeugdwet), maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en werk & inkomen (Participatiewet)
  • toezicht en handhaving
  • verhaal en terugvordering
  • bezwaar en beroep
  • kwaliteitszorg en business control
  • financieel beleid en de financiële administratie

De opdracht
De Medewerker Sociaal Juridische Dienstverlening voert vanuit een brede juridische context werkzaamheden uit gericht op het tot elkaar brengen van de cliënt en de gemeente voorafgaand aan en/of naar aanleiding van besluitvorming binnen het sociaal domein.
Deze medewerker past wetten als instrument toe en maakt complexe wet- en regelgeving voor een cliënt en collega begrijpelijk. De bedoeling en interpretatie van het juridisch kader staat hierbij voorop.
De medewerker draagt bij aan het samenbrengen van de belangen van verschillende partijen én faciliteert bij het tot stand komen van een duurzame oplossing voor de cliënt.

Je verricht bestuursrechtelijke onderzoeken naar misbruik en oneigenlijk gebruik met betrekking tot de door gemeente uit te voeren sociale zekerheidswet- en regelgeving. Je gaat je bezig houden met voorkomen van onrechtmatige bijstandsverlening en betalingen in het kader van de Participatiewet. Hierbij werk je nauw samen met de inkomensconsulenten; samen zijn jullie ook verantwoordelijk voor fraudepreventie. Je doet (heimelijke) waarnemingen, voert (confrontatie)gesprekken en legt huisbezoeken af. Daarnaast hou je je in deze functie bezig met toezicht op naleving van de wet Basis Registratie Personen (BRP).

Je legt je bevindingen vast in rapportages en brengt een onderbouwd advies uit aan je collega's. Hiernaast onderhoud je nauw contact met de diverse teams binnen de gemeente, zoals de teams Naar Inkomen, Naar Werk, Naar School en Burgerzaken.

De planning

Start publicatie 23-01-2023
Einddatum vragen 26-01-2023
Beantwoording vragen 27-01-2023
Sluiting publicatie 02-02-2023 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 02-02-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum 02-02-2023