Terug naar opdrachten

Projectmedewerker/projectleider

gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Standplaats: Burgum

Aanvang uitvoering opdracht: 01-04-2021

Einddatum opdracht: 31-03-2022

Uren per week: 30-36

Opdracht omschrijving

Team Informatiemanagement staat middenin de organisatie. Zij heeft voor de komende jaren een uitdagende projectenportfolio, waarin projecten staan op het gebied van het DMS en zaakgericht werken, digitaal werken, datagedreven werken, Sociaal domein, Infrastructuur en het Fysieke domeinDe visie, strategie en prioritering zijn bepaald. De marktverkenning (en aanbesteding) van gewenste oplossingen vinden nog volop plaats.  

 

We zoeken een collega die als projectmedewerker en mogelijk als projectleider (op deelprojecten) zorgdraagt voor de uitvoering en implementatie van projecten gerelateerd aan zaakgericht werken. Je hebt ruime kennis van en ervaring met de uitvoering en implementatie projecten gericht op het DMS en zaakgericht werken. De mogelijkheid bestaat dat je ook als projectmedewerker wordt ingezet voor de uitvoering van (deel)projecten in de aanbesteding binnen het Sociaal Domein. 

Op de eerste plaats ben je een deskundig en ervaren projectmedewerker, met daarnaast capaciteiten om als projectleider ingezet te worden op deelprojectenJe hebt kennis van informatiestromen, de betrokken systemen en de technisch infrastructuur. Kennis van het vakgebied Informatiemanagement is daarom noodzakelijk. Je ziet de samenhang tussen projecten en gaat actief de samenwerking aan met (functioneel) beheerders en gebruikers en overige collega's (zoals DIV, ICT en Informatieveiligheid/Privacy). 

Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief zeer vaardig. Je denkt in mogelijkheden en je laat je niet snel ontmoedigen. Je hebt kennis van de gemeentelijke bedrijfsvoering en van de daarbij gebruikte informatiesystemen. Met je kennis van projectmatig werken ben je in staat projecten succesvol uit te voeren en af te ronden.  

Zie  opdracht omschrijving

De planning

Start publicatie 23-02-2021
Einddatum vragen 26-02-2021
Beantwoording vragen 02-03-2021
Sluiting publicatie 08-03-2021 11:09
Beoordeling offertes (vanaf) 11-03-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 19-03-2021