Terug naar opdrachten

Teamcoach

gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Standplaats: Burgum

Aanvang uitvoering opdracht: 02-01-2023

Einddatum opdracht: 01-07-2023

Uren per week: 24 - 30

Opdracht omschrijving

De kandidaat komt werken binnen het cluster Ruimte, binnen 5 teams met ongeveer 150 medewerkers. De kandidaat  zorgt - samen met de teamleiders - dat we werken volgens de bedoeling van de Omgevingswet en dat we de afgesproken processtappen goed met elkaar doorlopen en evalueren. Alle betrokkenen staan voor een andere manier van werken door de invoering van de Omgevingswet.

De kandidaat ondersteunt en stimuleert leidinggevenden en medewerkers bij het herkennen, benutten en versterken van de team- en individuele competenties. Coacht, adviseert, stuurt en ondersteunt met als doel te werken conform (de afspraken rond) de Omgevingswet. De kandidaat zorgt voor borging en verdere versteviging van de verandering die de kwartiermaker Omgevingswet in gang heeft gezet:

  • Gedragsverandering/transformatie: van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits' en gespreksvoering/klantcontact;
  • Uitvoering nieuw proces rond de omgevingswet (pakt iedereen z'n rol conform de bedoeling?);
  • Integraliteit (voorkomen dat we terugvallen in oud gedrag);
  • Past interventies toe afgestemd op de fase van ontwikkeling en vervult hierbij verschillende rollen van sturend, instruerend en controlerend tot begeleidend, ondersteunend en inspirerend
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan leidinggevenden;
  • Draagt bij aan een open en veilig werkklimaat;
  • De teamcoach is een autonome professional die op verschillende vlakken de processen doorziet en begeleidt.

De planning

Start publicatie 15-11-2022
Einddatum vragen 20-11-2022
Beantwoording vragen 21-11-2022
Sluiting publicatie 27-11-2022 23:59
Beoordeling offertes (vanaf) 28-11-2022
Verwachte terugkoppelingsdatum 28-11-2022