Terug naar opdrachten

Toezichthouder Wet Natuurbescherming (WNB)

FUMO

Standplaats: Grou

Aanvang uitvoering opdracht: 01-02-2021

Einddatum opdracht: 31-12-2021

Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Opdracht omschrijving

Wij zoeken een professional die ervaring heeft met toezicht van verleende beschikkingen Wet natuurbescherming (PAS) voor agrarische- en industriële inrichtingen.

Verder houd je je bezig met het volgende:

 • Verricht (periodieke) controles op naleving van de Wnb vergunningen (PAS);
 • Toezicht vindt plaats op agrarische- en industriële bedrijven;
 • Start oplossingstrajecten en is verantwoordelijk voor de hieraan verbonden correspondentie;
 • Verricht milieutechnisch onderzoek of laat dit verrichten;
 • Beschikt over handhavingsinstrumentarium van diverse omgevingswetten;
 • Signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen;
 • Communiceert over geconstateerde overtredingen, de geldende wet- en regelgeving en de handhavingsprocedure met alle belanghebbenden;
 • Rapporteert en verzorgt de correspondentie incl. bestuursrechtelijke aanschrijvingen (in overleg met juridische medewerkers).

 • Verricht (periodieke) controles op naleving van de Wnb vergunningen (PAS);
 • Toezicht vindt plaats op agrarische- en industriële bedrijven;
 • Start oplossingstrajecten en is verantwoordelijk voor de hieraan verbonden correspondentie;
 • Verricht milieutechnisch onderzoek of laat dit verrichten;
 • Beschikt over handhavingsinstrumentarium van diverse omgevingswetten;
 • Signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen;
 • Communiceert over geconstateerde overtredingen, de geldende wet- en regelgeving en de handhavingsprocedure met alle belanghebbenden;
 • Rapporteert en verzorgt de correspondentie incl. bestuursrechtelijke aanschrijvingen (in overleg met juridische medewerkers).

De planning

Start publicatie 11-01-2021
Einddatum vragen 14-01-2021
Beantwoording vragen 15-01-2021
Sluiting publicatie 24-01-2021 17:00
Beoordeling offertes (vanaf) 25-01-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 28-01-2021