Terug naar opdrachten

Vlechtwerker

gemeente Weststellingwerf

Standplaats: Noordwolde

Aanvang uitvoering opdracht: 01-02-2021

Einddatum opdracht: 17-09-2021

Uren per week: 27 tot 36 uur per week

Opdracht omschrijving

Ben jij op zoek naar ….

Een functie waarin jij verschil kan maken en bijdraagt aan de maatschappij? Waar jouw expertise de zelfredzaamheid en zelfregie voor inwoners versterkt? Waarin je een deskundige gesprekspartner bent voor de inwoners en optreedt als specialist voor andere professionals en/of collega’s? Waarin je nauw samenwerkt met uiteenlopende systemen zoals; de buurt, vrijwilligersorganisaties; welzijns- en hulporganisaties; etc.? Dan is deze baan echt iets voor jou.

Wij zoeken tijdelijk meerdere medewerkers die ter vervanging van onze collega's ingezet kunnen worden. De uren zijn variërend van 27 tot 36 uur. Tevens verschillende de periodes, met een uiterlijke inhuur t/m 17-09-2021.

Het team

De afdeling Sociaal Domein bestaat uit vijf teams: Twee gebiedsteams, team sportvoorzieningen en twee stafteams; het regiebureau en het beleidsbureau. Het gebiedsteam is een onafhankelijk werkend team dat bestaat uit vlechtwerkers vanuit verschillende disciplines die integraal werken binnen het brede sociale domein en andere diverse specialisten. Het gebiedsteam stimuleert de eigen kracht van de inwoner en werken planmatig.

In deze functie werk je integraal in een multidisciplinair team. Vlechtwerkers zijn generalistisch, en hebben daarnaast allemaal hun eigen specialisme (WMO/ouderen, verstandelijke beperking, werk/geld en jeugd/pedagogiek). Jouw doel is om inwoners zo optimaal mogelijk te laten participeren en zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn. Als vlechtwerker ga je uit van zelfregie en werkt oplossingsgericht aan een duurzame verbetering van de situatie. Je biedt zonodig structuur en stimuleert verantwoordelijk gedrag. Je werkt outreachend, verricht een integrale intake en maakt een sociale netwerkanalyse. Daarbij betrek je het netwerk, informele zorg en vrijwilligers. Door aan te sluiten bij de specifieke situatie en mogelijkheden van betrokkenen ontwikkel je nieuwe initiatieven en werkwijzen. Dit gebeurt vanuit het uitgangspunt één huishouden één plan één regisseur. 

De planning

Start publicatie 14-01-2021
Einddatum vragen 19-01-2021
Beantwoording vragen 21-01-2021
Sluiting publicatie 25-01-2021 10:00
Beoordeling offertes (vanaf) 25-01-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum 26-01-2021