Gebiedscoördinator voor het projectbureau/streekhuis in Franeker