Jurist Omgevingszaken en algemene juridische zaken