specialist kunstwerken beoordeling primaire waterkeringen