Specialistisch adviseur grootschalige maatschappelijke initiatieven (Tsjûkemar, Holwerd aan Zee)