Terug naar vacatures

Beleidsmedewerker VTH

Provincie Fryslân

Benodigde opleiding: HBOplus 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 36

Gepubliceerd op : 02-04-2021

Sluitingsdatum : 23-04-2021

Jaarlijks stelt het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân een Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op. Daarmee laat het college aan Provinciale Staten, inwoners, instellingen en bedrijven zien, wat het doet om de doelstellingen uit haar beleidsplannen te realiseren. Evaluatie van de uitvoering in het voorafgaande jaar is daarbij belangrijke input. De structurele coördineerde rol met betrekking tot de interne en externe uitvoering en het actualiseren van beleid door wijzigende wet- en regelgeving is belegd bij de afdeling Omgevingszaken.

Als onze collega ben je goed thuis in wet- en regelgeving op het gebied van de taken voor vergunningen en toezicht, die door (of namens) de provincie worden verricht (WABO, groene wetten, ontgrondingen, bodem etc.). Je maakt je snel dingen eigen en kunt beleid en operationele zaken over en weer zo aan elkaar koppelen. Integraliteit, initiatief nemen en netwerken staan bij jou hoog in het vaandel.

De focus zal daarbij liggen op werkzaamheden die vooral betrekking hebben op de zogenaamde VTH-taken, waaronder het bijdragen aan de beleidscyclus (o.a. bijdragen aan jaarlijks Uitvoeringsprogramma, VTH-beleid en jaarverslag), het periodiek rapporteren over de voortgang en ‘bijzonderheden’, het onderhouden van contacten binnen de provincie en bij de uitvoering van de taken door de FUMO en de ODG, afstemming met externe partijen zoals de provincies Groningen en Drenthe, OM en de Veiligheidsregio en deelname aan landelijke overleggen (waaronder IPO-overleggen). Een dynamisch werkveld, waarbij de aandacht van jou zich op dit moment onder meer zal richten op het opdrachtgeverschap naar de FUMO, energie, circulaire economie en het schone luchtakkoord. Door ontwikkelingen kan verschuiving in de werkzaamheden plaatsvinden en word je mogelijk (ook) ingezet voor andere werkzaamheden op het gebied van VTH. Dit bespreken we uiteraard in het goede gesprek.

Je gaat samenwerken met een aantal collega’s binnen de afdeling Omgevingszaken, die zijn belast met werkzaamheden op het gebied van VTH, waaronder de wettelijke coördinatierol, interbestuurlijk toezicht (IBT), nazorg stortplaatsen, bodem, luchtvaart, Besluit risico zware ongevallen (BRZO), de omgevingsdiensten FUMO en ODG (beiden opdrachtgeversrol) en Externe Veiligheid. De werkzaamheden en het werkveld is divers en dynamisch, waarbij een grote mate van flexibiliteit in zowel denken als handelen wordt gevraagd.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielinkhttp://www.tangram-tis.nl/10083/Vacatures/10083-02S0003DRP/Vacature-VacatureOpdracht%3A-Beleidsmedewerker-VTH?location=2#top


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Jelle Bosma Afdelingshoofd
058 - 2928488
jelle.bosma@fryslan.frl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Ellen Kools Hr adviseur
0646994293
e.kools@fryslan.frl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer