Terug naar vacatures

Consulent Maatschappelijk Werk

gemeente Opsterland

Benodigde opleiding: HBO 

Dienstverband: Vast/Parttime 

Aantal uren per week: 32

Gepubliceerd op : 08-07-2021

Sluitingsdatum : 29-08-2021

Alle ruimte en beweging in Opsterland

Opsterland, een prachtige gemeente, waar je behalve de 16 bruisende en karakteristieke dorpen uitgestrekte natuur vindt. Grasland, heide, de bekende Zeven Wouden en veengebieden worden er doorkruist door kanalen. Samen met de dorpen, plaatselijke belangen en onze collega’s zorgen wij ervoor dat Opsterland een prettige gemeente is om te wonen, werken en te verblijven. We investeren in de kwaliteit van de eigen organisatie. Een slagvaardige organisatie die doet wat echt nodig is voor de dorpen en inwoners. In Opsterland willen we graag samen met anderen onze doelen bereiken.


Het Gebiedsteam is een onafhankelijk werkend team waar burgers met vragen op het gebied ondersteuning en zorg  terecht kunnen. Het team bestaat uit medewerkers vanuit verschillende disciplines die integraal werken binnen het brede sociale domein. Zij zijn het gezicht naar het dorp,  werken outreachend en benaderen burgers proactief. Zij stimuleren de eigen kracht van de burger en werken planmatig. Dit gebeurt vanuit het uitgangspunt één gezin- één plan- één regiehouder.

Bij het Gebiedsteam is een vacature ontstaan voor een

CONSULENT MAATSCHAPPELIJK WERK

(32 uur)

Je rol
Als consulent maatschappelijk werk maak je deel uit van het gebiedsteam,  waar burgers met vragen op het gebied van informatie, ondersteuning en zorg  terecht kunnen. Je verleent hulp en ondersteunt mensen met maatschappelijke problematiek, die het (tijdelijk) niet op eigen  kracht redden.

Als consulent maatschappelijk werk heb je een brede blik en richt je je op alle levensdomeinen waaronder wonen, welzijn, zorg, dag invulling, inkomen en leefbaarheid.  Vraagverheldering (wat is de vraag achter de vraag) is een belangrijk uitgangspunt in de werkwijze, evenals het afleggen van huisbezoeken. Je  informeert cliënten over mogelijkheden, komt samen met de cliënt tot een passende oplossing en biedt waar nodig ondersteuning aan de cliënt om het eigen netwerk te versterken. Hierbij maakt hij/zij ook gebruik van het lokale netwerken waaronder de vrijwilligersorganisaties en de dorpssteunpunten.
Je ontwikkelt jezelf tot generalist met als specialisatie hulpverlening en cliëntondersteuning.

Je taken

 • Je voert de werkzaamheden gekanteld uit (d.w.z. de burger faciliteren zijn verantwoordelijkheid te nemen / in zijn eigen kracht te zetten). Je werkt met een brede blik, verricht een integrale intake, maakt een sociale netwerkanalyse, verheldert vragen en behoeften en biedt informatie en advies.
 • Je voert casusregie uit bij zowel enkelvoudige problematiek als bij meervoudige problematiek. Je bent in staat het gezin als systeem te benaderen en als zodanig te ondersteunen;
 • Je ondersteunt en coacht cliënt (en gezin) om de eigen kracht te (her)vinden en de regie op hun eigen leven te herpakken. Gaat hierbij uit van mogelijkheden en talenten. Maakt draagkracht en draaglast van cliënt/ gezin inzichtelijk.
 • Je stelt samen met de cliënt/het gezin een maatwerkplan op, ondersteunt cliënt/gezin bij de uitvoering van het plan en stelt dit plan daar waar nodig bij op basis van het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur (gezinsplan).
 • Je biedt ondersteuning in de vorm van kortdurende en kort cyclische psychosociale hulpverlening en casemanagement en maakt hierbij gebruik van bestaande methodieken afgestemd op de hulpvraag. Biedt hierbij regie en coördinatie, organiseert zo nodig overleg en werkt methodisch (systemisch en oplossingsgericht).
 • Je beoordeelt wanneer de inzet van andere professionals en specialisten noodzakelijk is en behoudt in dit proces en de verdere samenwerking de casusregie. Initieert zo nodig multidisciplinair overleg, of neemt hieraan deel.
 • Je hebt oog voor de veiligheid van burgers: signaleren van risicofactoren op veiligheid en bedreiging. Je kunt snel tot een eerste diagnose (risico-inventarisatie) komen en bent in staat de meldcode te doorlopen en waar nodig crisisinterventies te verrichten.
 • Je werkt samen met uiteenlopende netwerken zoals gemeente, scholen, huisartsen, GGD, de buurt, vrijwilligersorganisatie, welzijns- en hulporganisaties, politie en verbindt gezamenlijke en individuele aanpak.
 • Je levert een bijdrage aan zorginnovatie binnen de teams.
 • Je ontwikkelt jezelf tot generalist met als specialisatie hulpverlening en cliëntondersteuning, maar we gaan er vanuit dat je zo nodig ook inzetbaar bent in jeugdcasussen.

Je competenties

 • Zelfstandigheid, communicatief vaardig, sensitiviteit, integriteit, creativiteit, netwerkgericht, flexibel en besluitvaardig.

Wat je meeneemt

 • Een HBO werk- en denkniveau dat blijkt uit een succesvol afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld MWD, SPH of Social Work)
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling en gesprekstechnieken.
 • Je staat ingeschreven in tenminste één van de volgende registers: SKJ of BIG.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart in de regio (en het aanbod op het terrein van zorg, welzijn, wonen, arbeid, onderwijs en vrije tijd).
 • Je beschikt over omvangrijke kennis op het gebied van wet- en regelgeving  binnen het Sociaal Domein, specifiek ten aanzien van Maatschappelijk Werk en PGB vraagstukken.
 • Je hebt kennis van en ervaring met vraagstukken op het gebied van kinderen en volwassenen met een verstandelijke, psychische of psychiatrische beperking en 18-/18+ vraagstukken.

Wat wij je bieden

 • Een superleuke uitdagende en dynamische functie waarin we jou kansen bieden jezelf verder te ontwikkelen. We investeren graag in jouw persoonlijke ontwikkeling met bijvoorbeeld diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden. Je ideeën en initiatieven worden op prijs gesteld en je krijgt ruimte en vertrouwen om deze vorm te geven.
 • Het werken bij gemeente Opsterland is uniek en veelzijdig en daar zetten we uiteraard iets tegenover. Naast salaris, hebben we binnen de gemeente een vrij besteedbaar budget: je Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB is in totaal 17,05% van je salaris. Dit geld kun je inzetten voor bijvoorbeeld extra vrije dagen of de aanschaf van een fiets.
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het brutosalaris maximaal € 4.494,- bruto per maand (functieschaal 10) bij een fulltime dienstverband.
 • Daarnaast bieden we jou een laptop van de zaak, mobiele telefoon, korting op diverse verzekeringen en de opbouw van keuzepensioen bij ABP pensioenfonds.
 • We hebben flexibele werkuren en bieden de mogelijkheid thuis te werken. In overleg met je collega’s en je teammanager kun je privé en werk goed combineren.
 • Een arbeidsovereenkomst van 1 jaar en wanneer we een match zijn, wordt deze omgezet in een vaste overeenkomst.

Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Johan de Boer of Saskia Mattern , teammanagers Gebiedsteam (0512-386222). Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op met Jaap Atsma, HR adviseur (0512-386 364).

Sollicitaties zijn welkom tot en met zondag 29 augustus  2021 en kun je richten aan het college van Burgemeester en wethouders van gemeente Opsterland via de sollicitatiebutton op deze website.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.044935@werkeninfriesland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 29-08-2021 binnen zijn.

Solliciteer