Terug naar vacatures

Gebiedscoördinator nazorg gebied Westergo

Bond Friese VogelWachten

Benodigde opleiding: MBO 

Dienstverband: Tijdelijk/Parttime 

Aantal uren per week: 4-8

Gepubliceerd op : 10-11-2020

Sluitingsdatum : 06-12-2020

vrijwilligersfunctie

Wie zijn wij?

De Bond Friese VogelWachten, kortweg BFVW, is in 1947 opgericht door enkele personen die  zich grote zorgen maakten over de bedreigingen van de vrije natuur en de daarin levende weidevogels in het bijzonder. De organisatie bestaat uit zo’n 3500 vrijwilligers met diverse deskundigheden, maar vooral met een gemeenschappelijke zorg en liefde voor de natuur. Ieder jaar zorgen vele nazorgers er voor dat de weidevogels in Friesland geteld en beschermd worden. Een unieke situatie in vergelijking met andere provincies in Nederland. Ook voor andere vogelsoorten zet de BFVW zich in, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende nestgelegenheid.

Helaas neemt het aantal weidevogels al jarenlang af in de provincie Fryslân. De BFVW probeert op meerdere manieren om deze teruggang te stoppen. Een middel dat daarvoor wordt ingezet is de weidevogelbescherming, in Fryslân bekend onder de naam ‘nazorg’. De functie van gebiedscoördinator nazorg is onlangs opnieuw gedefinieerd. Voor de invulling van deze functie zoeken we nog enkele mensen m/v.

De functie gebiedscoördinator nazorg heeft als doel de nazorg in een bepaald gebied te stimuleren, te handhaven en op een hoger plan te brengen. Met de bestaande nazorgcoördinatoren van iedere lokale vogelwacht wordt in het broedseizoen de grote groep nazorgvrijwilligers aangestuurd die de nazorg van weidevogels verzorgen. Met nazorg wordt concreet de registratie en bescherming van nesten/broedparen van weidevogels bedoeld. Hiervoor zijn een app, een registratiesite en meerdere soorten beschermingsmiddelen beschikbaar. Naast het begeleiden van bestaande actieve nazorgvrijwilligers is het ook van belang een groep minder actieven te reactiveren. Er wordt van de gebiedscoördinator nazorg verwacht dat hij/zij zich actief opstelt richting lokale vogelwachten die onder zijn/haar gebied vallen. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven aan nazorgers, het nazorgseizoen goed voor te bereiden en de voortgang te monitoren. Iedere vogelwacht heeft een of meerdere nazorgcoördinatoren die eerstverantwoordelijk zijn voor de nazorg van de betreffende vogelwacht. Deze nazorgcoördinatoren zullen het eerste aanspreekpunt voor de gebiedscoördinator zijn. Er wordt ook van de gebiedscoördinator verwacht dat hij/zij indien nodig in het nazorgproces bijstuurt als er afwijkingen dreigen te ontstaan, bijvoorbeeld omdat er niet of niet tijdig wordt geregistreerd of omdat er onvoldoende nazorgvrijwilligers beschikbaar zijn. Indien nodig zal de gebiedscoördinator in overleg met de lokale vogelwacht externe vrijwilligers inzetten (vliegende brigade). De gebiedscoördinator zal intensief worden begeleid en gefaciliteerd door de medewerkers van het BFVW Bondsbureau en het hoofdbestuurslid die verantwoordelijk is voor de nazorg.

Wat zijn de taken gebiedscoördinator nazorg?

 • Planning van het nazorgseizoen in overleg met nazorgcoördinatoren
 • Voorlichting aan nazorgers voor, tijdens en na het nazorgseizoen
 • Bewaking en rapporteren voortgang nazorg in het gebied
 • Bijsturen nazorg indien er afwijkingen plaatsvinden
 • Het aansturen van nazorg door vliegende brigades
 • Het stimuleren en aansturen van nazorgvrijwilligers en reactiveren van inactieve nazorgvrijwilligers
 • Periodiek overleg met andere gebiedscoördinatoren en bondsbureau BFVW
 • Afstemming met vertegenwoordigers van het lokale agrarische collectief
 • Afstemming met lokale WBE’s en jagersverenigingen
 • Alle andere zaken die de stand van weidevogels ten goede komen
 • Ambassadeur van de BFVW.

Welke eigenschappen en vaardigheden bezit een gebiedscoördinator nazorg?

 • Kennis van weidevogels
 • Kennis van nazorg
 • Kennis van het betreffende gebied op basis van ervaring of ICT-systemen
 • Kennis van de Friese taal
 • Kennis van de agrarische wereld of bereid zijn dit te verkrijgen
 • Netwerk in relevante netwerken in de regio is een pré
 • Kennis en ervaring met ICT-systemen
 • Gevoel om samen te werken met vrijwilligers en andere organisaties
 • Omgaan met teleurstellingen in staat zijn vrijwilligers te motiveren.
 • Bereid zijn om ’s avonds en in weekend actief te zijn.

In deze functie werkt u samen met het hoofdbestuurslid nazorg en de medewerkers van het Bondsbureau. De gebiedscoördinator nazorg zal het hele jaar door actief zijn met een duidelijk accent in het nazorgseizoen (1 maart – 31 juli). Voor deze vrijwilligersfunctie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar van €1700,- per jaar.

Mogelijkheid tot reageren is er tot en met 6 december 2020. De gespreksronde met kandidaten voor deze functie zal plaatsvinden in week 50 (8 t/m 11 december 2020). Nadere informatie kunt u inwinnen bij Titus Sijmonsma (06 46 48 74 88) of Inge van der Zee (06 11 40 25 91).

November 2020 , Wiuwert.


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Inge van der Zee beleidsmedewerker
0582504388
i.vanderzee@bfvw.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: info@bfvw.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 06-12-2020 binnen zijn.

Solliciteer