Terug naar vacatures

Hydroloog

Provincie Fryslân

Benodigde opleiding: HBO 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 32-36 uur

Gepubliceerd op : 17-01-2023

Sluitingsdatum : 05-02-2023

Water is talrijk aanwezig in Fryslân en daarom is het dé waterprovincie bij uitstek. Als hydroloog vertellen wij jou waarschijnlijk niets nieuws, maar lijkt het je een mooie uitdaging om hierin een belangrijke rol te spelen?

Inhoud van de functie
Ynhâld fan de funksje

In de provincie Fryslân bestaat de helft van het oppervlak uit water. We gebruiken zoet- en zout oppervlaktewater en grondwater op vele manieren: voor drinkwaterproductie, om in te zwemmen en op te varen, voor de landbouwsector en als basis voor een gezonde biodiversiteit. Vanuit onze provinciale rol zijn we vanuit diverse invalshoeken betrokken bij het thema water: waterveiligheid en wateroverlast, drinkwater, natuur, waterkwaliteit, water en ondergrond, en diverse gebruiksfuncties. De provincie richt zich op de toekomst; we anticiperen tijdig op toenemende zeespiegelstijging, klimaatverandering en bodemdaling. Dat is een forse opgave die we in het waterbeleid van de provincie nader uitwerken: het Regionaal Waterprogramma.

Als hydroloog werk je mee aan vorming en uitvoering van beleid zoals geschetst in het Regionaal Waterprogramma. Zo werken we onder meer aan beleid voor duurzaam peilbeheer, aan water vasthouden, wateroverlast, droogtebestrijding, verzilting, retentie, grondwaterbeleid en -monitoring en de uitvoering van de drinkwaterstrategie. Ook ga je meewerken aan de inrichting van onze mooie provincie (gebiedsontwikkeling), want de natuur staat ook in Fryslân onder druk door klimaatverandering, verdroging, stikstof en versnippering. Kortom, een prachtige uitdaging en een functie met impact!

Wat ga je doen?

Je bent met collega-hydrologen verantwoordelijk voor de specialistische inbreng in projecten die uitvoering geven aan het beleid, bestuurlijke plannen en wet- en regelgeving. Je werkt in een multidisciplinaire teams met andere specialisten (zoals ecologen, adviseurs gebiedsontwikkeling, communicatie, landbouw en landschap), projectleiders en -ondersteuners. De uitdaging is om jouw deskundigheid en passie in de dagelijkse praktijk samen te brengen met die van je collega’s, om zo kansen en innovatieve ontwikkelingen te signaleren, en te komen tot een integraal advies. Door jou als deskundige al zo vroeg mogelijk in te schakelen, voorkomen we verrassingen tijdens de uitvoering van projecten. Verder:

Meedenken op strategisch niveau aan (water) beleid en uitvoering daarvan;

 • Het verzorgen van de hydrologische inbreng tijdens de voorbereiding en uitvoering van concrete projecten;
 • Het opstellen en geven van hydrologische adviezen (aan collega’s, organisatie en waar nodig de portefeuillehouder van de Gedeputeerde Staten);
 • Het opstellen van uitvragen van (geo)hydrologische onderzoeken en adviezen bij andere partijen en het beoordelen van de uitkomsten en resultaten;
 • Het ontwerpen van inrichtingsmaatregelen voor de waterbeheersing in een gebied, waarbij je rekening houdt met de diverse functies ervan.

Wat vragen wij
Wat freegje wy

Jouw competenties, talenten en persoonlijkheid zijn doorslaggevend voor de functie en binnen ons multidisciplinaire team. We vinden het belangrijk om jou als persoon goed te leren kennen. Wel met de basis dat je beschikt over:

 • Een relevante afgeronde hbo/wo opleiding. Bijvoorbeeld richting Aardwetenschappen, bodem, water en atmosfeer, Civiele techniek, bos- en natuurbeheer of (geo)hydrologie;
 • Digitale vaardigheid (Excel, GIS-software) en bij voorkeur kennis van tijdreeksanalyse;
 • Omgevingsbewustzijn en je legt makkelijk contact;
 • Een analytische instelling en overtuigingskracht.

Goed om te weten!
Ben je net afgestudeerd? Of doe jij nu wat anders en komen jouw kwaliteiten (nog) niet volledig overeen? Dan nodigen wij je ook van harte uit om te solliciteren, want dan zorgen wij voor een goede begeleiding om je deze mooie functie snel eigen te maken.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Werken voor de provincie Fryslân betekent werken in een inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega's en is er veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Ook krijg je vertrouwen, verantwoordelijkheid en ruimte om je werk op jouw unieke manier in te vullen. Hiernaast ontvang je:

 • Salaris van minimaal € 4.294,54 en maximaal 5.564,56 (schaal 11) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Bovenop jouw salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en talloze doorgroeimogelijkheden.

Urenindicatie
Oereyndikaasje

32-36 uur

Schaalindicatie
Skaalyndikaasje

Schaal 11

Startdatum
Startdatum

Zo spoedig mogelijk

Einddatum
Eindatum

Een jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging naar een vast dienstverband

Meer informatie/ interesse
Mear ynformaasje/ ynteresse

Hebben wij je enthousiast gemaakt, maar heb je inhoudelijk nog vragen? Neem dan contact op met Sieuwerd van der Zwaag, opgavemanager water en bodem, via telefoonnummer 06-50121891 of mail naar s.vanderzwaag@fryslan.frl voor meer informatie. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact met Vera Abresch, corporate recruiter, via 0629737834 of mail naar v.abresch@fryslan.frl.

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei-inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moai wen-, wurk- en libbensfermidden. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken zit in je bagage.

Een VOG is voor deze functie vereist.


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Sieuwerd van der Zwaag Opgavemanager water en bodem
058-2928484
s.vanderzwaag@fryslan.frl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Vera Abresch Corporate recruiter
06-29737834
v.abresch@fryslan.frl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer