Terug naar vacatures

Manager afdeling financiën

gemeente Waadhoeke

Benodigde opleiding: WO 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 36

Gepubliceerd op : 08-04-2021

Sluitingsdatum : 26-04-2021

Wij zijn Waadhoeke

Waadhoeke telt bijna 47.000 inwoners, veertig dorpen en buurtschappen en één stad. Waadhoeke staat dichtbij de mensen. Met korte lijnen naar het bestuur en de dienstverlening dichtbij. Dit betekent dat we erop uit gaan, in contact met onze omgeving en inwoners.

Werken bij Waadhoeke

Bij Waadhoeke zijn medewerkers talentvolle professionals. Samen onderzoeken we, gaan we in gesprek, zoeken oplossingen en werken we buiten de gebaande paden. We maken gebruik van elkaars competenties. Wij hebben hart voor ons werk, zijn integer en betrouwbaar. We werken resultaatgericht en doen dat vooral door samen te werken. Wij krijgen verantwoordelijkheid en wij staan voor elkaar en voor de organisatie.

Waadhoeke is een jonge, aantrekkelijke en innovatieve gemeente, geen dag is hetzelfde. Er is ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Met een goede combi voor werk en privé. We hanteren flexibele werktijden en werkplekken. Je komt terecht in een moderne werkomgeving en we bieden een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Want jij bent van groot belang voor het succes van Waadhoeke!

De organisatie kent negen afdelingen, een stafafdeling en een tweehoofdige directie.

De gemeente Waadhoeke is op zoek naar een

manager afdeling Financiën

voor 36 uur per week

De afdeling

De afdeling Financiën is de financiële dienstverlener van en voor de organisatie als geheel en de directie en de afdelingen in het bijzonder.

De afdeling bestaat uit de volgende taakvelden: financieel advies, planning en control, financiële administratie en registratie, belastingen en verzekeringen, inkoop en aanbesteding.

Je geeft leiding aan 19 betrokken en gedreven medewerkers.

Wat doe je?

Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid en het financieel beheer.

Je bent strategisch adviseur van de directie en de portefeuillehouder financiën op specifieke dossiers.

Je kent de landelijke ontwikkelingen en kunt de gevolgen daarvan optimaal vertalen naar de dagelijkse praktijk van de gemeente.

Je geeft op een inspirerende manier leiding aan de afdeling en stuurt nadrukkelijk op resultaten, kwaliteit, processen en samenwerking.

Je weet te schakelen tussen de rollen als leidinggevende, opdrachtgever en opdrachtnemer. Je investeert in deze rollen en het bijbehorende gedrag in het team.

Je zorgt voor een integrale benadering en voor de juiste balans in korte en lange termijn.

We zoeken een manager die voort wil bouwen op de ontwikkelingen die binnen de afdeling in gang zijn gezet.

Iemand die:

 • Weet wat er landelijk en in de gemeente speelt en de verbinding weet te leggen naar de organisatie en de afdeling.
 • De financiële processen goed kent en verbeteringen weet door te voeren.
 • Innovatie en digitalisering stimuleert in financiële processen en dienstverlening.
 • Visie heeft op zelforganisatie en de ontwikkeling hiervan faciliteert;
 • Een proactieve bijdrage levert aan de interne samenwerking en de samenwerking met externe partners.
 • Aandacht heeft voor de behoeften van de individuele professionals, ze in hun kracht zet,  vertrouwen geeft en weet te stimuleren, prikkelen, faciliteren en/of grenzen te stellen;
 • De cohesie en het teamgevoel van de afdeling als geheel bewaakt;

Je levert met je afdeling een actieve bijdrage aan de strategische programma’s Ontwikkelperspectief, Dienstverlening en Organisatie ontwikkelplan.

Je rapporteert aan de directie, bent lid van het Managementoverleg en bent het aanspreekpunt voor de portefeuillehouder.

Wie ben je?

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring als leidinggevende financial.
 • Je bent doortastend, energiek, enthousiasmerend en betrokken. Je weet anderen te motiveren en te coachen.
 • Je geeft ruimte en vertrouwen en stuurt op hoofdlijnen en vakmanschap van de medewerkers.
 • Je bent een sparringpartner, zowel in- als extern, en hebt een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent een verbinder.
 • Je bent initiatiefrijk en vernieuwend, pakt door op de ingezette ontwikkelingen en weet mensen hiervoor in beweging te krijgen.
 • Je bent oplossingsgericht met een scherp oog voor de uitvoerbaarheid van plannen binnen de organisatie.
 • Je onderschrijft de kernwaarden van de gemeente Waadhoeke, past deze toe in je werkzaamheden en draagt deze proactief uit.

Je hebt affiniteit met de Friese taal en hebt een positieve houding ten opzichte van meertaligheid.

Jongeren en mensen met een arbeidsbeperking nodigen we nadrukkelijk uit om op onze vacature te reageren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

________________________________________________________________________________________________________

Profielschets manager gemeente Waadhoeke

De manager geeft op strategisch niveau leiding aan de afdeling en is als integraal manager verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de afdeling en voor het realiseren van de vastgestelde doelen en beleid. Het leidinggeven is vooral gericht op integrale aansturing en minder op inhoudelijk leidinggeven.

Belangrijke elementen in de functie van de manager zijn:

 • het leidinggeven aan medewerkers van de afdeling en verantwoordelijkheid dragen voor de bedrijfsvoering volgens de principes van integraal management.
 • verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsmanagement en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers van de afdeling volgens de principes van situationeel leiderschap
 • het volgen van nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het terrein van de afdeling, het toetsen of deze nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan de gestelde doelen en de implementatie hiervan in de organisatie.
 • Integrale onderlinge afstemming van de diverse onderdelen van de afdeling en de afstemming met onderdelen van de andere afdelingen (gemeente brede processen).
 • overleg met en het bijstaan van de wethouder of burgemeester.

In de aansturing van de afdeling en het werk wordt situationeel leiderschap gevraagd omdat de stijl moet aansluiten bij de taken, het gedrag, de competenties, de kennis en de ambities van medewerkers. De stijl van leidinggeven en managen wisselt en beslaat het hele spectrum van instrueren, delegeren, coachen, stimuleren etc. Van de manager verwachten we deze wisselende vaardigheden. De managementstijl wordt gekenmerkt door focus op het resultaat en proces en het in de kracht zetten van medewerkers. Uitgangspunt is dat de besliskracht zo laag mogelijk in de organisatie wordt neergelegd.

Van de manager wordt een faciliterende annex coachende rol verwacht, waarbij:

 • een groot vertrouwen in de medewerkers en het team is;
 • het creëren van de juiste condities essentieel is;
 • het fungeren als sparringpartner en klankbord voor medewerkers bij het oplossen van dilemma’s cruciaal is;
 • het juiste voorbeeldgedrag wordt gegeven.

Belangrijke competenties voor de manager zijn leiderschap, visie, resultaatgerichtheid, bindend vermogen, coachen en bestuurlijke en politieke gevoeligheid. Daarnaast onderschrijft de manager de kernwaarden van de organisatie: vertrouwen, integer en betrouwbaar, omgevingsbewust, doel- en resultaatgericht, klantgericht.

De afdelingsmanager is lid van het managementoverleg (MO). In het MO vindt de coördinatie, integratie en afstemming plaats tussen directie en afdelingsmanagers en tussen afdelingsmanagers. Het MO adviseert de directie op het terrein van bedrijfsvoering, strategische beleidsontwikkeling, programma’s en projecten.

In het MO wordt de voortgang van complexe en bestuurlijk gevoelige projecten besproken en afgestemd.

In de organisatie wordt gewerkt volgens de lijn van integraal management. Integraal management gaat primair over integraal samenwerken. Uitgangspunt daarbij is dat er voldoende bewegingsruimte voor managers is om zich te kunnen richten op (gemeente-brede) processen en resultaten. Dat vraagt om samenwerking binnen en tussen afdelingen. Integraal management is een werkwijze waarbij:

 • De managers een expliciete verantwoordelijkheid hebben voor geïntegreerd en integrerend werken en afstemming in gemeente brede processen (concern-denken).
 • De managers resultaat-, proces-, budgetverantwoordelijk zijn voor opgedragen taken, programma’s of projecten.
 • De managers integraal verantwoordelijk zijn voor de producten, diensten en bedrijfsvoering.

De focus op strategische interventies (output, effecten, behoeften, prioriteiten en randvoorwaarden) ligt in plaats van operationele bemoeienis (technieken, procedures, hoe en wanneer). De managers blijven ‘weg’ uit de (diepe) inhoud.


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Jeroen IJkema Directeur
06-30055953
j.ijkema@waadhoeke.nl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Gerd Hoekstra Beleidsadviseur HRM
06-23648005
g.hoekstra@waadhoeke.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.043249@werkeninfriesland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 26-04-2021 binnen zijn.

Solliciteer