Terug naar vacatures

Manager Ontwikkelen

gemeente Súdwest-Fryslân

Benodigde opleiding: WO 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 32-36

Gepubliceerd op : 20-07-2021

Sluitingsdatum : 29-08-2021

Súdwest-Fryslân, een gemeente met ruim 89.000 inwoners en zes van de elf Friese steden. Weidse vergezichten en open ruimte, met daar tussenin steden en dorpen die hun rijke culturele en monumentale historie koesteren. Een gemeente met 89 kernen, allemaal met een eigen karakter en identiteit. Wonen in de stad, aan het water, op het platteland: het kan in Súdwest!

Onze organisatie

Onze organisatie is volop in ontwikkeling. De vraag vanuit onze omgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Wij zijn een fusiegemeente en zijn ambitieus. We willen ons door ontwikkelen naar een effectieve en professionele dienstverlener voor een fijne, gezonde en gelukkige leef- en werkomgeving.

Onze organisatie bestaat uit vier grote dienstverleningsketens gericht op Openbare Ruimte, Sociaal Domein, Omgeving en Klantcontacten en onze programma organisatie Ontwikkelen. De ketens en Ontwikkelen worden ondersteund door het expertise platform Bedrijfsvoeren.

Ontwikkelen

Ontwikkelen is in de kern gericht op het sturing en richting geven aan maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities. Een hoofdprogramma landt bij Ontwikkelen als het complex, strategisch en  keten overstijgend is en volgt vanuit de focuslijnen (ambities) van het coalitieakkoord. In de huidige bestuursperiode zijn er vijf hoofdprogramma’s: Klimaatagenda, Transformatie Sociaal Domein, Omgevingswet, Ontwikkelagenda en Professionele Organisatie. Vanuit de Koersnota 2022 en het komende coalitieproces (2022) ontstaat de richting voor de komende jaren. De huidige hoofdprogramma’s zullen daar op worden aangepast. Professionele sturing op een hoofdprogramma gebeurt vervolgens door een programmaleider, met als ambtelijk opdrachtgever een DT-lid en bestuurlijk een wethouder of college.

Ontwikkelen is in transitie waarbij het organisatieonderdeel zich richt op regionale ambities, de strategische ambities, integraal gebiedsgericht sturen, programmasturing en projectmanagement. Momenteel wordt er gewerkt aan een organisatieplan met daarbij aandacht voor de inrichting van Ontwikkelen en een passend aansturingsmodel. Vooruitlopend op het vaststellen van dit plan zoeken wij een manager.

Wat ga je doen?

Als manager van Ontwikkelen heb je meerdere rollen. Als eerste ben jij, gezien de bestuurlijke opgaven, een strategisch sparringpartner van de directie, het (keten)management, het bestuur en college. Hiervoor is nodig dat je goed inzicht en overzicht hebt, haarfijn weet wat er bestuurlijk en ambtelijk speelt en welke ontwikkelingen op komst zijn.

Daarnaast ben je de leidinggevende van de medewerkers van Ontwikkelen (waarbij het team naar verwachting circa 45 medewerkers groot wordt). Zij werken overwegend op strategisch niveau en zijn in hoge mate zelf organiserend. Als manager geef je vooral faciliterend en coachend leiding waarbij we duurzame inzetbaarheid belangrijk vinden. Je bent integraal verantwoordelijk voor het personeel, teambudget, organisatie etc. en wordt daarbij ondersteund door de partners vanuit Bedrijfsvoeren. De verantwoordelijkheid op de inhoud (inclusief budget) van de programma’s, projecten en processen ligt bij de sturingsprofessionals (programmaleider, gebiedsregisseur en projectleider) als opdrachtnemers. Je zorgt voor een effectieve implementatie van de geplande organisatieveranderingen en ontwikkelt het opgave gestuurd werken door tot een SWF-werkwijze.

Tevens ben je voorzitter van de Regietafel. De Regietafel speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van een opdracht en de wijze waarop bestuurlijke opgaven binnen een gebied vorm krijgt. De Regietafel heeft daarin een onafhankelijke positie. Als voorzitter zet je aan tot analyse en oplossing. Je doet dit transparant en vanuit integraliteit.

Als laatste ben jij DT+ lid waarbij jij Ontwikkelen vertegenwoordigt. Het DT+ stuurt de organisatie operationeel aan, is gezamenlijk verantwoordelijk voor de meerjarenplanning, de ontwikkeling/het resultaat van de dienstverlening en de strategische bedrijfsvoering van de organisatie.

Onze ideale kandidaat heeft het volgende profiel

  • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
  • Een uitstekend gevoel voor organisatie en politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen. Je begrijpt de impact van ontwikkelingen op de gemeente, het bestuur en de omgeving. Jij weet als geen ander hoe de hazen lopen.
  • Je bent toegankelijk en communicatief sterk waarbij je goed weet in te schatten wat het juiste moment van handelen is (sterk in timing en afstemming).
  • Je bent een ervaren resultaatgerichte manager die doortastend én ondernemend is en oog heeft voor het verder bevorderen van integraliteit en samenhang.
  • Je haalt energie uit het coachen en inspireren van medewerkers.
  • Je hebt kennis en ervaring met opgave gericht sturen en begrijpt welke verdeling van rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden passend zijn.

Wat wij bieden

  • Een uitdagende functie in een enthousiast team en een dynamische organisatie.
  • Een functie ingedeeld in het profiel tactisch leidinggevende I waaraan een salaris is verbonden van minimaal € 4.777,- en maximaal € 6.365,- bruto per maand (functieschaal 13) bij een volledig dienstverband, exclusief een individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%. Voor deze functie is een toelage van toepassing.
  • Een dienstverband van 1 jaar met de intentie dit om te zetten in een vast dienstverband bij goed functioneren.
  • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder thuiswerkfaciliteiten, een individueel keuzebudget, flexibele werktijden en opleidingsmogelijkheden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je vanaf 16 augustus a.s. contact opnemen met Marco de Vries (kwartiermaker) via 06-20446659/m.devries@sudwestfryslan of Griet Heeg (directeur) via 06-10966126/g.heeg@sudwestfryslan.nl

Je kunt je reactie tot en met 29 augustus 2021 sturen naar sollicitatie@sudwestfryslan.nl onder vermelding van het vacaturenummer ONTW-2021-7e.

De selectieprocedure bestaat naast twee gesprekken uit een assessment.


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitatie@sudwestfryslan.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 29-08-2021 binnen zijn.

Solliciteer