Terug naar vacatures

Praktijkbegeleiders WMO, Participatie en Jeugd

gemeente Súdwest-Fryslân

Benodigde opleiding: HBOplus 

Dienstverband: Vast/Parttime 

Aantal uren per week: 28-36

Gepubliceerd op : 14-10-2021

Sluitingsdatum : 31-10-2021

Gemeente Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân, een gemeente met ruim 89.000 inwoners en zes van de elf Friese steden. Weidse vergezichten en open ruimte met daar tussenin steden en dorpen die hun rijke culturele en monumentale historie koesteren. Een gemeente met 89 kernen, allemaal met een eigen karakter en identiteit. Súdwest-Fryslân is een ambitieuze en slagvaardige gemeente die zich richt op de mogelijkheden en krachten van de gemeente en haar inwoners. Wij willen onze diensten zo optimaal mogelijk uitvoeren met collega’s die met plezier hun werk doen.

Hoe werken wij?

In onze gemeente zijn vier gebiedsteams: Sneek Noord, Sneek Zuid, Buitengebied en Bolsward e.o. De gebiedsteams maken onderdeel uit van de keten Sociaal Domein. Deze keten wordt verder gevormd door team Beleid, team Ondersteuning, team Cultuur & Sport en team Administratie & Beheer. Onze gebiedsteams werken voor alle leeftijden en op alle leefgebieden: van 0-100 jaar, Jeugd, WMO en Participatie. Het is vanzelfsprekend dat we dwars door de schotten heen, gezamenlijk werken aan de transformatie Sociaal Domein. We hebben een grote vernieuwingsdrang, we willen met de transformatie van het sociale domein het verschil maken. De transformatie Sociaal Domein betekent: het versterken van de kracht van de samenleving en vernieuwen van het aanbod. We zetten in op het uitgangspunt: van curatief naar preventief. Op basis van een analyse van de geografische gebieden zetten we gerichte preventie in, dit doen we integraal voor Jeugd, WMO en Participatie.

In onze gebiedsteams werken we vanuit het T-shape profiel; iedere collega kijkt in de breedte naar een situatie en brengt daarnaast zijn eigen specialisme in. Hiermee voorkomen we versnippering en streven we naar één huishouden, één plan, één regisseur. Elk gebiedsteam wordt aangestuurd door een teammanager.

In de verdere positionering van het vak van gebiedsteammedewerker en de doorontwikkeling van onze teams zijn wij op zoek naar drie praktijkbegeleiders. De praktijkbegeleider maakt deel uit van één van de vier gebiedsteams, zodat elk team de beschikking heeft over een praktijkbegeleider.

We zoeken praktijkbegeleiders met de volgende expertise:

 • één praktijkbegeleider met expertise en aantoonbare (senior) ervaring als generalist (Social Work) in de WMO;
 • één praktijkbegeleider met een zeer brede expertise en kennis van de Participatiewet en; 
 • één praktijkbegeleider/seniorwerker m.b.t. jeugd welke SKJ geregistreerd is.

Daar waar nodig zullen de praktijkbegeleiders team- en specialisme overstijgend werken. Van de drie praktijkbegeleiders verwachten wij een integrale visie als basis en gemeentelijk ervaring is zeer wenselijk.

De functie praktijkbegeleider verricht op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

 • monitort de kwaliteit van de dienstverlening van het gebiedsteam in brede zin en doet  voorstellen tot kwaliteitsverbetering en professionalisering;
 • coacht medewerkers gebiedsteam op houding en gedrag vanuit de visie van SWF;
 • adviseert de medewerkers gebiedsteam bij inhoudelijke casuïstiek;
 • toetst casussen en voert caseloadgesprekken;
 • begeleidt casuïstiekbesprekingen, filtert dilemma’s en doet verbetervoorstellen;
 • begeleidt medewerkers gebiedsteam in het voeren van regie bij complexe casuïstiek;
 • implementeert werkinstructies bij gewijzigd beleid en/of wet- en regelgeving, vertaalt deze naar de werkvloer en informeert de medewerkers gebiedsteam hierover;
 • benoemt en zoekt oplossingen op casusniveau voor knelpunten in en buiten de organisatie; lost, in de tweede lijn, conflicten tussen zorgaanbieder(s) en gemeente op en onderhandelt hierover;
 • signaleert de noodzaak tot aanpassing van beleid en doet verbetervoorstellen.

Profiel

Je beschikt over:

 • een generalistische blik;
 • creatief denkvermogen;
 • een proactieve houding; je kunt vorm geven aan netwerken en integrale samenwerking;
 • kennis en ervaring in het werken met complexe praktijksituaties;
 • het vermogen om collega’s en management te inspireren in ‘het werken vanuit de bedoeling’;
 • WO of HBO+ opleiding in relevante richting;
 • professionele autonomie; je houdt je professionele ontwikkeling en (SKJ-) deskundigheid bij;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving (o.a. Jeugd/WMO/Participatie/AVG).

Wij bieden

 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een enthousiast team bij een gemeentelijke organisatie die volop in beweging is;
 • een functie ingedeeld in het functieprofiel Medewerker Beleidsuitvoering I, waaraan een salaris verbonden is van maximaal € 4.494,- bruto per maand (functieschaal 10) bij een fulltime dienstverband, exclusief de opbouw van 17,05% individueel keuzebudget (IKB);
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een vrij besteedbaar budget via individueel keuzebudget, opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden.

Je krijgt daarnaast volop de ruimte om je professionele autonomie te ontwikkelen en bij te houden en samen te leren. De functie is in eerste instantie voor een jaar. Bij goed functioneren en een onveranderde situatie wordt de arbeidsovereenkomst omgezet naar een vaste aanstelling.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Aly van der Meulen, teammanager Gebiedsteam Sneek Zuid, via 06-29641765 of mailen naar a.vandermeulen@sudwestfryslan.nl

Je kunt je reactie tot en met 31 oktober sturen naar sollicitatie@sudwestfryslan.nl onder vermelding van vacaturenummer SD-2021-20.

Het maken van een TMA Profiel op persoonlijk drijfveren is onderdeel van de procedure.  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 5 november of dinsdag 9 november.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitatie@sudwestfryslan.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 31-10-2021 binnen zijn.

Solliciteer