WERKEN IN FRIESLAND GESLOTEN

Werken in Friesland is gesloten op woensdag 12 juni i.v.m. het jaarlijkse teamuitje. Wij zijn telefonisch niet bereikbaar en mails worden niet in behandeling genomen. Heb je (technische) vragen over ons vacaturesysteem of Dynamisch Aankoop Systeem? Dan kun je contact opnemen met Poolz via helpdesk@poolz.nl of 035 – 751 05 92.

Andere vragen of aanvragen voor toelating tot de categorieën in ons Dynamisch Aankoop Systeem, worden op 13 juni weer in behandeling genomen.

Terug naar vacatures

Projectleider gebiedsproces Idzegea (24 uur)

Provincie Fryslân

Benodigde opleiding: HBO

Dienstverband: Vast/Parttime

Aantal uren per week: 24

Gepubliceerd op : 11-07-2024

Sluitingsdatum : 11-08-2024

Wij werken samen aan het Friese Veenweidegebied
Wy binne provinsje Fryslân. Wa bisto?

In Fryslân, waar bijna de helft van het Nederlandse veen te vinden is, leidt veenoxidatie tot bodemdaling, schade aan woningen en infrastructuur. Hiernaast de CO2-uitstoot die bijdraagt aan klimaatverandering. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied streeft ernaar om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 1 megaton CO2-equivalenten te verminderen in de veenweideprovincies.  De 'Friese aanpak' richt zich op gebiedsprocessen en wordt uitgevoerd in samenwerking met Wetterskip Fryslân, gemeenten en andere belanghebbenden. Het doel is om samen veenoxidatie en bodemdaling te beperken en de negatieve effecten, zoals funderingsschade, te minimaliseren.

Idzega
Idzegea

Idzegea is één van de ontwikkelgebieden in het Friese Veenweideprogramma 2021-2030. Het gebied is ongeveer 2500 hectare groot en telt 55 boerenbedrijven. Het ligt in een waterrijke omgeving en is daardoor erg in trek bij toeristen. De bodem bestaat uit een dikke laag veen. Door de ligging biedt het gebied kansen voor weidevogels. Boeren, betrokkenen, belanghebbenden en de overheden (provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân) werken samen toe naar een integraal plan voor de toekomst van het gebied, hiervoor is een gebiedscommissie ingesteld.  Een consortium van ontwerpers en experts faciliteert dat proces langs twee sporen; fysiek en sociaal economisch, jij bent opdrachtgever. In Idzegea lopen ook verschillende pilots waarin we leren over het gebied en haar mogelijkheden, onder andere in het kader van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Het proces richt zich op de doelen uit het veenweideprogramma maar er wordt ook gekeken naar andere maatschappelijke opgaven en koppelkansen zoals biodiversiteit en leefbaarheid. 

Een functie met impact
In funksje mei impact

Voor de integrale gebiedsaanpak zoeken we een projectleider. Samen met Wetterskip Fryslân, acht veenweidegemeenten en natuur en landbouwpartijen, werken we voor het Friese Veenweidegebied aan een duurzaam ontwikkelingsperspectief. Met dit programma bevinden wij ons in het hart van de transitie van het Friese watersysteem en de landbouw. Het Veenweideprogramma is onderdeel van het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG). Voor de uitvoering van het Veenweideprogramma is een gezamenlijk programmateam verantwoordelijk. Wil jij je de komende jaren ook verbinden aan een rol in het hart van de transitie van het landelijke Veenweidegebied in Fryslân? Lees dan verder!

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk
Als projectleider gebiedsproces Idzegea speel jij een cruciale verbindende rol tussen het gebied en het Veenweideprogramma. Je zorgt voor afstemming met relevante beleidsthema’s zoals natuur, water, landschap en toerisme, en met diverse afdelingen zoals vastgoed. Je werkt binnen een team van 10 collega’s uit drie betrokken overheden en bent verantwoordelijk voor de optimale uitvoering van alle projectonderdelen, van pilots tot communicatie.

Je rol varieert van faciliterend tot aanjagend. Je weet mensen te verbinden, te inspireren en aan te voelen wat er wanneer nodig is. Je zorgt voor een goede samenwerking tussen het gebied en de overheid, bereidt vergaderingen voor van de gebiedscommissie, de klankbordgroep landbouw en de grondtafel, en bewaakt de interne afstemming en besluitvorming tussen de drie betrokken overheden. Je neemt actief deel aan diverse overleggen en activiteiten binnen het gebiedsgerichte spoor van Veenweide, legt verantwoording af aan het Regieteam Veenweide en het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de (financiële) projectbeheersing en waar nodig werk je mee aan fondsenwerving of verdere ontwikkeling van de gebiedsgerichte aanpak binnen veenweide.

Wie ben jij?
Wa bisto?

Jij bent een projectleider met aantoonbaar ruime ervaring in het ruimtelijk domein en affiniteit met de opgaven in het landelijk gebied. Samenwerken zit in jouw genen en je weet precies hoe de ‘hazen lopen’ als het gaat om besluitvorming bij de overheid. Je bent zowel een stevige adviseur als een effectieve manager. Je kunt jouw projectteam ruimte geven, maar je duikt ook de diepte in wanneer dat nodig is. Jij verbindt overheden met het gebied en vice versa, zit met betrokkenen aan de keukentafel, denkt mee met inhoudelijke experts en legt tegelijkertijd de verbinding met het Veenweideprogramma en de gezamenlijke overheden.

Hiernaast beschik je over:

 • Een afgeronde hbo-/wo opleiding;
 • Ruime ervaring in het ruimtelijk domein;
 • Affiniteit met opgaven in het landelijk gebied;
 • Inzicht in besluitvormingsprocessen bij de overheid;
 • Sterke advies- en managementvaardigheden.


Wat bieden wij
Wat biede wy

Je stapt in een uitdagende rol binnen een dynamische en gedreven afdeling. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je:

 • Salaris van minimaal € 4.232,08 en maximaal € 5.972,80 (schaal 11) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Boven op je salaris ontvang je 22,37% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 6.000;
 • Een jaarcontract voor 24 uur, met de mogelijkheid tot verlenging naar een vast contract;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje
Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk zondag 11 augustus 2024. 

Meer informatie
Mear ynformaasje

Als je nog vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Ron Lamain, via 058-2928238 of mail naar r.lamain@fryslan.frl. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Danique Akkerman, HR-medewerker, via 06-29738537 of mail naar d.akkerman@fryslan.frl

Provincie Fryslân 
Provinsje Fryslân 

Werken bij de provincie Fryslân betekent werken bij een ambitieuze organisatie. Met ruim 1.000 collega’s maken we Fryslân mooi en sterk. Het resultaat voor de Friese samenleving staat voorop en daarnaast staat het werkgeluk van onze medewerkers centraal. Persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, teamwerk en waardering zijn daarbij belangrijk. We werken in een moderne organisatie waar het resultaat voorop staat en samenwerking vanzelfsprekend is.

Fryslân heeft een uitgesproken eigen identiteit en die koesteren we. Daarom is tweetaligheid bij provincie Fryslân een basisprincipe. Foar dy ek?


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Ron Lamain Teammanager Veenweide
058-2928238
r.lamain@fryslan.frl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Danique Akkerman HR-medewerker
06-29738537
d.akkerman@fryslan.frl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer