Terug naar vacatures

Sociaal werker (generalist) Dorpenteam Noord

Amaryllis

Benodigde opleiding: HBO 

Dienstverband: Tijdelijk/Fulltime 

Aantal uren per week: 32-36

Gepubliceerd op : 15-07-2021

Sluitingsdatum : 01-08-2021

Wie zijn wij?

Amaryllis levert hoogwaardige generalistische basiszorg voor alle bewoners van de gemeente Leeuwarden. Met sociaal werkers in wijk- en dorpenteams is dat laagdrempelig en dichtbij georganiseerd. De ondersteuning door de teams sluit aan bij de vragen van de (kwetsbare) bewoners en knelpunten in hun eigen omgeving.

Wij “doen wat nodig is” waarbij het perspectief van de bewoners voorop staat. We gaan er daarbij vanuit dat de bewoners zelf gaan doen wat zij zelf kunnen doen. We kijken ook wat het sociale netwerk van een bewoner zelf kan betekenen. Waar professionele ondersteuning nodig is, wordt die geboden met het doel de zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met onze gemeentelijk opererende teams.

De kernwaarden waar Amaryllis voor staat zijn:

 • Samen
 • Dichtbij
 • Verbindend
 • Duurzaam resultaat

Vanaf 2021 geeft Amaryllis met haar samenwerkingspartner Incluzio uitvoering aan een door de gemeente gegunde opdracht.

Wat ga je doen?

Je ondersteunt kwetsbare inwoners bij het oplossen van problemen en het duurzaam verbeteren van hun situatie. Uitgaan van de eigen kracht van de klant en haar omgeving is voor jou vanzelfsprekend. Jij bent hét aanspreekpunt. Je werkt oplossingsgericht, houdt de regie altijd bij de klant en maakt samen met hem/haar een helder plan van aanpak. Je weet het eigen netwerk van de klant te betrekken en/of de informele zorg. Je biedt zelf begeleiding en indien nodig kijk je welke aanvullende zorg nodig is. Je legt verbindingen tussen ondersteuningsvragen, bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en wederkerigheid van bewoners die wij ondersteunen. Ook draag je samen met het team de verantwoordelijkheid voor de inzet, ontwikkeling, kwaliteit en uitvoering van de groepsgerichte aanpak binnen de ondersteuning.

In je werk maak je gebruik van de specifieke vakkennis van je collega’s en/of van partners in de wijk en combineert die met je eigen kennis. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie en de zorg in de wijk door deel te nemen aan vakgroepen of aan projecten en pilots die plaatsvinden in de gemeente. Je werkt zo veel mogelijk vanuit de buurt- en dorpskamers.

Vanuit je specialisme binnen de generalistische taken ben je aanspreekpunt voor je collega’s. Je begeleidt stagiaires, vrijwilligers en nieuwe medewerkers.

Wie is je leidinggevende?

Je valt onder de verantwoordelijkheid van de teammanager.

Wat vragen we van jou?

Wij vinden het heel belangrijk dat onze nieuwe collega zichzelf herkent in onze visie en werkwijze.

 • Bachelor HBO diploma en/of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van en ervaring met het werkveld;
 • Kennis van het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van een breed groepsgericht aanbod, waaronder kennis van groepsdynamische processen, methoden om groepen vorm te geven en organisatorische aspecten van het groepswerk;
 • Bij voorkeur kennis van methodieken zoals oplossingsgericht werken, werken vanuit eigen kracht, netwerk versterken en Signs of Safety;
 • Kennis van wet- en regelgeving in het sociaal domein;
 • Een T- shaped professional: iemand met basiskennis, de ligger op de T, en een diepteprofiel met specifieke expertise zoals bijvoorbeeld psychosociale en psychische problematiek, verslavingsproblematiek, (licht) verstandelijke beperking, zorgmijders, agressieproblematiek, dementie en eenzaamheid, armoede en schuldhulpverlening, echtscheidingen, reclassering, overlast en burenruzies, de staander van de T;
 • Je bent een generalistische, outreachende professional met brede kennis van diverse vakgebieden;
 • Je kunt reflecteren op eigen professioneel handelen en hiervan leren;
 • Je bent in staat grenzen te stellen en om te gaan met werkdruk;
 • Je durft risico’s te nemen.

Enthousiast?

Wij ontvangen graag een motivatie, met curriculum vitae, voor 1 augustus 2021 via  j.vanhuizen@amaryllisleeuwarden.nl o.v.v. vacature sociaal werker.

Wat hebben wij te bieden?
Een jaar contract met daarna kans op een vast contract. We bieden een salaris van maximaal 4.252,- (functieschaal 9) bruto per maand bij een 36–urige werkweek. Wij hanteren de cao Sociaal werk.

Over Amaryllis
Amaryllis is al jaren in Leeuwarden actief als uitvoerder van het Wmo-, jeugd en participatiebeleid en is daarmee stevig geworteld in de wijken en dorpen van Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden organiseert de Wmo-taken vanaf 2021 op een andere manier. Dit gebeurt onder andere om inhoudelijke redenen; meer samenwerking tussen partijen, meer maatwerk en minder administratieve lasten. De basisondersteuning wordt vanaf 1 januari 2021 uitgevoerd door het samenwerkingsverband van stichting Amaryllis en Incluzio B.V., onder de vlag van Amaryllis.

Meer weten? Neem een kijkje op onze website: www.amaryllisleeuwarden.nl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Jessica van Huizen P&O AmaryllisLeeuwarden
06-48164225
jessica@amaryllisleeuwarden.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: j.vanhuizen@amaryllisleeuwarden.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 01-08-2021 binnen zijn.

Solliciteer