Terug naar vacatures

Teamleider Bedrijfsvoering Sociaal Domein

gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Benodigde opleiding: HBOplus 

Dienstverband: Tijdelijk/Fulltime 

Aantal uren per week: 36

Gepubliceerd op : 12-07-2021

Sluitingsdatum : 22-08-2021

De Friese gemeenten Achtkarspelen (8K) en Tytsjerksteradiel (TD) werken samen in één organisatie: 8KTD. Deze werkorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoerende en dienstverlenende taken van beide gemeenten. Een betrokken en informele organisatie die inspeelt op de “mienskip” (lokale samenleving) en op elkaar. Een organisatie waar nuchtere mensen werken met hart voor de zaak en er korte lijnen zijn richting bestuur en management. We zijn ambitieus en staan voor uitdagende opgaven. De gemeenten hebben samen zo’n 60.000 inwoners en tellen ruim 600 werknemers. De dienstverlening vindt plaats vanuit de gemeentehuizen in Buitenpost en Burgum. De kernwaarden zijn: plezier, mens centraal, samenwerken, verantwoordelijk en betrouwbaar.

Binnen het cluster Sociaal Domein zijn wij op zoek naar een:

Teamleider Bedrijfsvoering Sociaal Domein (36 uur)

Wat is de uitdaging?
De teamleider werkt onder leiding van de clustermanager Sociaal Domein en geeft sturing aan het team Bedrijfsvoering Sociaal Domein (ca. 30 fte) dat bestaat uit Uitkerings- en zorgadministratie, Ondersteuning, Inkoop Sociaal Domein, Terugvordering en debiteuren, Applicatiebeheer, Interne controle en Managementinformatie. De focus ligt dus vooral op de bedrijfsvoering en de administratie.

De samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt steeds
hechter. Dit vraagt om gedragsverandering en een cultuurontwikkeling. De teamleider heeft hierin een voorbeeldfunctie en stimuleert medewerkers in deze gedragsverandering en cultuurontwikkeling. De teamleider is daarmee medebepalend voor het succes. De teamleider verbindt strategie en uitvoering met elkaar door de schakel te zijn tussen het team en de clustermanager. Het vertalen van de strategie naar de uitvoering ligt in handen van de teamleider en andersom koppelt de teamleider informatie over de visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering vanuit het eigen team terug naar de clustermanager. Het goed bedienen van de beide gemeentebesturen vraagt om geharmoniseerde processen. De teamleider is daarom in staat om de werkzaamheden, ook over de grenzen van het eigen team en cluster, te harmoniseren en de samenwerking te vinden met de overige teamleiders en medewerkers.

Net als bij de meeste gemeenten kent ook het cluster Sociaal Domein de komende periode een flink aantal uitdagingen:

  • De transformatie vormgeven, samen met inwoners, partnerorganisaties en onze collega’s. Tegelijkertijd meer kostenbewustzijn creëren en daadwerkelijk de kosten terugbrengen, waar dat politiek gewenst is;
  • Doorzetten van de transformatie en het door ontwikkelen van de toegang;
  • Het bouwen aan samenwerkende gebiedsteams en toewerken naar een uniforme werkwijze, vanuit een gezamenlijke visie en bijbehorende cultuur.

Dit betekent voor de teamleiders van het cluster Sociaal Domein dat we onderling goed samenwerken, nabij onze politieke opdrachtgevers verkeren en medewerkers faciliteren om zich door te ontwikkelen naar nieuwe taken en een andere manier van werken. Voor de teamleider Bedrijfsvoering betekent dit vooral scherp zijn op de bedrijfsvoering aspecten van het hele Sociaal Domein, ook als er nieuw beleid wordt voorbereid, de relatie met team Financiën en met Sociaal Domein Fryslân, waar ook een deel van de inkoop is ondergebracht.

Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een mensgerichte, sensitieve, verbindende persoonlijkheid die het zelforganiserend vermogen van en binnen het team stimuleert en de professional de ruimte laat. Je bent in staat ondersteunend op te treden in de uitvoering in de praktijk. Hiervoor is het van belang om als teamleider in het team “present” te zijn en de praktijk te kennen. Je kent de relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied, draagt bij aan de strategieontwikkeling binnen het vakgebied en bent verantwoordelijk voor de realisatie van de vastgestelde doelen.

Verder ben je in staat het vakgebied te verbinden met relevante andere vakgebieden binnen en buiten het eigen team. Je vindt het vanzelfsprekend om mensen en groepen te verbinden, waarbij er specifieke aandacht is voor de samensmelting van verschillende culturen tot een nieuwe gezamenlijk gedragen cultuur met bijbehorende gedrag. Het kunnen initiëren, begeleiden en borgen van gewenste (organisatie-) ontwikkelingen binnen het team gaat jou goed af en je hanteert daarbij onder andere de daarvoor benodigde leiderschapsstijl ‘situationeel leidinggeven’. Samengevat: we zoeken iemand die zowel de bedrijfsvoering in de vingers heeft als een contactueel vaardige leider die goed contact kan maken met de verschillende mensen in en buiten zijn team en die oog heeft voor de integraliteit tussen het eigen en andere teams.

Wie ben jij?
Heb jij een HBO werk- en denkniveau, managementkwaliteiten en managementervaring in een (midden)managementpositie van een organisatieonderdeel met ten minste 15 fte? En ben je omgevingssensitief, communicatief en relationeel sterk en samenwerkingsvaardig, heb je kennis en praktijkervaring van minimaal een deel van de vakgebieden van het team? Of breng je kennis van bedrijfsvoering in de breedte bij ons binnen? Dan maken we graag kennis met je!

Overigens, een positieve houding ten opzichte van de Friese taal en passieve beheersing van de Friese taal is een pré.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waarin je kunt groeien en door ontwikkelen. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor de duur van één jaar, met de intentie van een vast dienstverband.

Het salaris bedraagt minimaal € 4.279, - en maximaal € 5.872, - bruto per maand op basis van 36 uur per week (functieschaal 12 CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Voldoe je (nog) niet volledig aan het gewenste profiel dan kan er sprake zijn van plaatsing in de aanloopschaal.

We hebben goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.

Ook ontvang je jaarlijks een algemene netto onkostenvergoeding van € 350,- bij een fulltime dienstverband en heb je naast het wettelijk verlof van 144 uren ook nog 36 uur extra verlof op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd is dit na evenredigheid. Daarnaast ontvang je op basis van de CAO een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeraar. 

Ben je enthousiast?
Stuur dan uiterlijk 22 augustus a.s. jouw motivatie en  cv naar sollicitaties.044979@werkeninfriesland.nl
De gesprekken zijn gepland in de 1e week van september.

Wanneer hier aanleiding toe is, kunnen we je vragen deel te nemen aan een assessment.

Ten slotte kan het zijn dat we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van je vragen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Elma Groen Clustermanager Sociaal Domein

e.groen@achtkarspelen.nl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
HRM

infohrm@t-diel.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.044979@werkeninfriesland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 22-08-2021 binnen zijn.

Solliciteer