WERKEN IN FRIESLAND GESLOTEN

Werken in Friesland is gesloten vanaf vrijdagmiddag 22 december (vanaf 12.00 uur) tot 2 januari. Tijdens deze periode zijn wij telefonisch niet bereikbaar en worden mails niet in behandeling genomen. Heb je (technische) vragen over ons vacaturesysteem of Dynamisch Aankoop Systeem? Dan kun je contact opnemen met Poolz via helpdesk@poolz.nl of 035 – 751 05 92.

Andere vragen of aanvragen voor toelating tot de categorieën in ons Dynamisch Aankoop Systeem, worden op 2 januari weer in behandeling genomen.

Terug naar vacatures

Teammanager Concerncontrol

gemeente Smallingerland

Benodigde opleiding: WO

Dienstverband: Vast/Fulltime

Aantal uren per week: 36

Gepubliceerd op : 16-05-2024

Sluitingsdatum : 09-06-2024

Teammanager Concerncontrol
(36 uur per week)

Jouw positie
Onze organisatie is volop in beweging. Op verschillende manieren wordt geïnvesteerd om de bedrijfsvoering naar een hoger niveau te brengen, o.a. door het moderniseren van de planning & controlcyclus en door het creëren van een stevige positie voor de Teammanager concerncontrol (tevens concerncontroller). En eerlijk is eerlijk, we hebben nog wel wat verbeterslagen te maken als het gaat om in control komen.

Team Concerncontrol is een jaar geleden onafhankelijk gepositioneerd onder de gemeentesecretaris / directie. Afgelopen jaar heeft de teammanager / concerncontroller de eerste stappen gezet en vanaf nu breng jij visie en geef je richting aan jouw team. Ook ontwikkel je diverse processen verder door en verbeter je het integrale samenwerkingsklimaat om te komen tot nog meer draagvlak, meer eigenaarschap en verbeterde rechtmatigheid.

Dit doe je als manager van een team bestaande uit jou als concerncontroller, twee adviseurs verbijzonderde interne controle (VIC), drie medewerkers interne controle, de CISO en de functionaris gegevensbescherming. Jij geeft sturing aan deze eenheid en helpt ook mee om dit team verder compleet te maken. Vanzelfsprekend heb je een nauwe samenwerking met team financiën en daarom denken we dat het handig is dat je een kantoor deelt met Lieuwe Schotanus, teammanager financiën.

Dit is de functie
Onze Teammanager concerncontrol is tevens concerncontroller en daarmee het onafhankelijke en positief-kritische risicogeweten van Smallingerland én een teamanager met visie, die kan bouwen aan een team in balans.

Vanuit een onafhankelijke positie geef je gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen, kansen, bedreigingen en risico’s voor onze activiteiten en projecten. Je draagt bij aan de juiste koers en ontwikkeling en levert een belangrijke bijdrage aan het verder vormgeven van concerncontrol. Je zorgt voor het doelmatig, rechtmatig en efficiënt 'in control' komen en houden van de organisatie, rekening houdend met zowel in- als externe ontwikkelingen, zodat bestuur, directie en management hun taak op juiste en verantwoorde wijze kunnen uitvoeren. Je bent een gewaardeerde, kritische sparringpartner voor het college, de directie en het management. Je toetst en adviseert op een constructieve wijze, waarmee je de organisatie écht verder helpt. Ook ben je aanspreekpunt voor de auditcommissie van de gemeenteraad en de financieel toezichthouder en opdrachtgever van de onderzoeken en audits op het gebied van financiële rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

Je ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een effectief control-instrumentarium en geeft vorm aan een stevige organisatiebrede controlfunctie. Je brengt met het team organisatiebrede risico's in kaart en laat deze monitoren. Je draagt bij aan het continu verbeteren van de planning- en controlcyclus van de organisatie, het risicomanagement in de brede zin en het managementcontrolsysteem. Een van de komende uitdagingen is het implementeren van de rechtmatigheidsverantwoording.


Dit vraagt om een teammanager concerncontrol die in staat is om zich onafhankelijk op te stellen, maar toch voldoende eigenaarschap te voelen richting de te verbeteren zaken. Met jouw team leg je onrechtmatigheden bloot, geef je verbeteradvies en werk je toe naar rechtmatigheidsbewustzijn en eigenaarschap in iedere laag van de organisatie. De rol vraagt ook om een professional die zichtbaar is en ervoor zorgt/afdwingt dat hij/zij tijdig wordt aangehaakt bij relevante procedures.

Dit zoeken wij    

  • WO werk- en denkniveau met een diploma richting finance, control, bedrijfskunde, economie of juridisch
  • Meer jaren relevante werkervaring in een soortgelijke rol in een politiek bestuurlijke organisatie, zoals de gemeente
  • Krijgt energie van het managen van een team
  • Oplossingsgericht, innovatief, bestuurlijk sensitief en adviesvaardig
  • Positief-kritisch en onafhankelijk, maar toch in verbinding


Dit bieden wij                                                                                                                           
Kenmerkend voor Smallingerland is dat je in een functie als deze regelruimte en vertrouwen krijgt om het verschil te maken. We hebben de ambitie om iedere dag te groeien als organisatie met focus op goede dienstverlening, werken vanuit de bedoeling, eigenaarschap, samenwerken en waarmaken. Jij kunt hier resultaten behalen en echt bijdragen aan groei.


We bieden ook goede secundaire voorwaarden, zoals:

  • 17,85% Individueel Keuze Budget
  • Reiskosten- en thuiswerkvergoeding
  • Flexibel in te delen werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken
  • Opleidingsmogelijkheden en doorgroeikansen
  • Leasefietsregeling

Het salaris wordt in overleg bepaald op basis van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 5008 ,- en maximaal € 6777 ,- (schaal 12) bruto per maand bij een fulltime dienstverband (van 36 uur per week). Bovenop dit salaris ontvang je het IKB. Bij aanzienlijke aantoonbare werkervaring behoort een extra arbeidsmarkttoelage tot de mogelijkheden.

Dit bieden we in de vorm van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar in de generieke functie van Leidinggevende C met de intentie om deze hierna voort te zetten voor onbepaalde tijd.

Heb je vragen?                                                                                                                       
Dan kun je over de inhoud van de functie contact opnemen met Siebren van der Berg (Algemeen directeur/Gemeentesecretaris) via 0512 581234.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Anita Damstra (HR Adviseur) via a.damstra@smallingerland.nl of 0512 581234.

Heb je interesse?                                                                                                                        
Dan ontvangen we graag uiterlijk 9 juni a.s. een motivatie met CV van jou via werkeninfriesland.nl.


Dit zijn wij
Smallingerland, een gemeente in Friesland met ruim 56.000 inwoners, goed bereikbaar in het hart van Noord-Nederland, dichtbij Groningen en Drenthe. Rondom onze hoofdplaats Drachten liggen 13 dorpen verspreid over de unieke Friese Wouden. Je vindt hier een bijzondere mix van stedelijk gebied, landelijk gebied en water. Met zo'n 600 medewerkers zetten wij ons in om goede voorzieningen en een duurzaam en veilig woon- en werkklimaat te realiseren met oog voor cultuur en een innoverend bedrijfsleven.

In onze gemeente staan mensen voorop en niet de regels. Wij pakken maatschappelijke opgaven op in samenwerking met de inwoners, het bedrijfsleven en partners. Hierin geven we medewerkers vertrouwen en ruimte om te innoveren, te experimenteren, te leren en bij te sturen in de praktijk. De belangrijkste kernwoorden die bij deze kracht horen zijn Persoonlijk, Samen en Doen.

Voordat je in dienst treedt is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. 

Wy binne in twatalige organisaasje. Dat betsjut datst iepenstiest foar it Frysk.


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Siebren van der Berg Directeur
0512581234

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Anita Damstra


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.070378@sollicitaties.werkeninfriesland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 09-06-2024 binnen zijn.

Solliciteer