Terug naar vacatures

Vakspecialist beheer wegen

gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Benodigde opleiding: HBO 

Dienstverband: Tijdelijk/Fulltime 

Aantal uren per week: 36 uur

Gepubliceerd op : 10-09-2021

Sluitingsdatum : 26-09-2021

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft iets minder dan 32.000 inwoners verdeeld over 17 dorpen. Het is een gemeente met ondernemersgeest waar het goed wonen en werken is.

De gemeente Tytsjerksteradiel biedt een prettig werkklimaat aan ongeveer 280 medewerkers. Er wordt 'noflik' met elkaar omgegaan en er is ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkeling. De organisatie Tytsjerksteradiel is ambitieus.

De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen werken ambtelijk samen om bestuurlijk zelfstandig te blijven. Het grootste deel van de organisatie is ondergebracht in de gemeenschappelijk regeling Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De gemeenten afzonderlijk blijven wel verantwoordelijk voor het eigen beleid.

De kernwaarden zijn: plezier, mens centraal, samenwerken, verantwoordelijk en betrouwbaar.

Binnen het team Beheer Binnendienst zijn we op zoek naar een:

Vakspecialist beheer wegen ca. (36 uren)

Wat is de uitdaging?
Onze gemeente kent een zeer gevarieerd areaal wegen op zowel zand-, als klei- en veengrond. Het onderhoudsniveau is op orde en op de korte termijn is ook voldoende budget beschikbaar, ondanks doorgevoerde bezuinigingen in de achterliggende jaren. Voor de (middel-)lange termijn moeten we rekening houden met een mogelijke toename van de onderhoudsbehoefte van veelal enkele decennia terug gerealiseerde dorpsuitbreidingen. Het is zaak hier adequaat en doeltreffend op te anticiperen. Een verdere uitbouw/vulling van het wegenbeheerpakket en daaruit voortvloeiende onderhoudsprogramma’s gaat hieraan bijdragen ter ondersteuning van strategische keuzes die hierin de komende jaren worden gemaakt. De komende tijd speelt daarnaast een doorontwikkeling van het beheerpakket.

Verder is er een gevarieerd areaal bruggen en oeververdedigingen wat eveneens planmatig en efficiënt moet worden onderhouden.

De organisatie maakt een doorontwikkeling door naar (meer) resultaatgericht werken.

Integraal en collegiaal samenwerken met zowel de collega’s van het eigen team als collega’s elders in de organisatie (en zeker de buitendienst) is vereist en ook een luisterend oor voor onze burgers/belangengroeperingen. Het beheer van de openbare ruimte mogen wij vormgeven in het besef dat het de gezamenlijke voor- en achtertuin is van al onze inwoners.

Een extra uitdaging is het gelijktijdige vertrek van de beide medewerkers die bij het team inhoud geven aan het beheer en onderhoud van wegen, bruggen en beschoeiingen. Zowel de functie van beleidsmedewerker als die van vakspecialist is vacant en de werving van beide functies vindt parallel plaats. Dit biedt een kans en een uitdaging want we zoeken een nieuwe ‘tandem’ die de gelegenheid krijgt om binnen de vastgestelde kaders op een eigen en frisse manier invulling te geven aan de taken die er liggen.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een kundige specialist op het gebied van planmatig onderhoud van wegen, bruggen en beschoeiingen. Iemand die thuis is in specifieke beheerprogramma’s en wellicht ervaring heeft met het pakketbeheer. Voorts worden alle noodzakelijke activiteiten in gang gezet om adequate data, zoals inspectiegegevens te verzamelen die nodig zijn om goed met de pakketten te kunnen werken. Iemand die in staat is in samenwerking met de beleidsmedewerker het strategisch vastgestelde beleid te vertalen in operationele (meerjaren-)onderhoudsprogramma, maar ook scenario’s kan ontwikkelen ter ondersteuning van de beleidsmedewerker die advisering van strategische beleidskeuzes voorbereidt. En dat alles in een resultaatgerichte omgeving, waarin expliciet van belang is dat actief, oplossingsgericht en inventief wordt samengewerkt met stakeholders binnen en buiten onze organisatie.

Wie ben jij?
Voor deze functie zoeken we iemand die voldoet aan het volgende profiel:

  • Je hebt een afgeronde opleiding op hbo-niveau, bijvoorbeeld HBO Civiele Techniek of gelijkwaardig verkregen werk- en denkniveau, met aanvullende kennis en zo mogelijk enige ervaring op het gebied van planmatig wegbeheer (bij voorkeur GBI), bruggen en beschoeiingen;
  • Je hebt algemene basiskennis van aanbestedingsrecht en de (RAW-)bestek systematiek;
  • Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden, gepaard gaande aan een dienstverlenende en klantgerichte instelling;
  • Je bouwt gemakkelijk een goede werkrelatie op met collega’s op verschillende werk- en denkniveaus om een integrale benadering van dossiers te bewerkstelligen;
  • Je kunt goed omgaan met burgercontacten en daarbij passende maatwerkoplossingen;
  • Je bent van nature resultaatgericht;
  • Basale kennis van (gemeentelijk) beleid, procedures op onderdelen van het beleidsterrein is een aanbeveling;
  • Je bent politiek sensitief;
  • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waarin je kunt groeien en door ontwikkelen. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor de duur van één jaar, met de intentie van een vast dienstverband.

Het salaris bedraagt minimaal € 2.756,- en maximaal € 4.048, - bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (functieschaal 9, cao Gemeenten). Voldoe je (nog) niet volledig aan het gewenste profiel dan kan er sprake zijn van plaatsing in een aanloopschaal.

We hebben goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.

Ook ontvang je jaarlijks een algemene netto onkostenvergoeding van € 350,- bij een fulltime dienstverband en heb je naast het wettelijk verlof van 144 uren ook nog 36 uur extra verlof op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd is dit naar evenredigheid. Daarnaast ontvang je op basis van de CAO een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeraar. 

Ben je enthousiast?
Stuur dan uiterlijk 26 september a.s. jouw motivatie en cv naar sollicitaties.045762@werkeninfriesland.nl. De kennismakingsgesprekken vinden plaats in de week van 27 september a.s. we vragen je hier rekening mee te houden.

Wanneer hier aanleiding toe is, kunnen we je vragen deel te nemen aan een assessment. Ten slotte kan het zijn dat we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van je vragen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Mient Verbeek

mverbeek@t-diel.nl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
HRM

infohrm@t-diel.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.045762@werkeninfriesland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 26-09-2021 binnen zijn.

Solliciteer