Samenwerking Werken in Friesland en OFGV

Werken in Friesland werkt samen met Kenniscentrum OFGV in Lelystad. Dat betekent dat wij van elkaars opleidingsaanbod gebruik kunnen maken.

Opleidingen vergunningen, toezicht en handhaving

Kenniscentrum OFGV is gespecialiseerd in opleidingen op het gebied VTH (vergunningen, toezicht en handhaving). De kwaliteit van opleidingen is geborgd door certificering en inschrijving in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Er wordt lesgegeven door (CRKBO) gecertificeerde docenten met praktijkervaring en het merendeel van deze opleidingen voldoet aan de WABO-kwaliteitscriteria 2.1.

Trainingen op locatie

Bij voldoende deelname kunnen de opleidingen op locatie in Friesland worden gegeven.

In company

Alle cursussen kunnen ook in-company worden georganiseerd. Belangstelling? Neem dan contact met ons op via opleidingen@werkeninfriesland.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en het cursusaanbod op https://kenniscentrum.ofgv.nl/.