Terug naar stages

Stagiaire Toezicht & Handhaving Omgevingrecht

Benodigde opleiding: HBO 

Gepubliceerd op : 02-08-2021

Sluitingsdatum : 01-11-2021

KUNNEN WIJ OP JOU BOUWEN?

Vacature stagiare team Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht(THO).

24-36 uur

Ben jij die derde of vierde jaars HBO-er die op zoek is naar een stageplek? Heb je affiniteit met de bouw en de regelgeving? Ben je geïnteresseerd in werken bij de Overheid? Dan bieden wij jou de gelegenheid om stage te lopen bij de gemeente Súdwest-Fryslân.

Wat bieden wij?

We beginnen met een kennismaking met de werkzaamheden toezichthouder bouw- en omgevingsrecht. Je loopt eerst mee met een ervaren collega. Binnen een redelijke termijn ben je zo in staat om zelf een aantal werkzaamheden op te pakken. Uiteraard kun je hierbij altijd rekenen op kennis en ervaring van collega's. We gaan er voor om jou een rol te geven waarin je vergunningen gaat beoordelen in de uitvoeringsfase.

En wat nog meer?

Je krijgt een plek binnen team Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht (THO). Het team heeft verschillende specialismes; bouwtechnisch, ruimtelijke ordening, milieu en juridisch. In eerste instantie maak jij kennis met het bouwtechnishe deel. Daarbij kun je denken aan:

 • Toezicht houden op de uitvoering van verleende vergunningen;
 • Controle op uitvoering en voortgang van verleende vergunningen;
 • Uitzetten van bouwwerken;
 • Controle op uitvoering constructies (funderingen, vloeren en staal);
 • Controle op uitvoering uiterlijke aspecten (Welstand);
 • Controle op bouwbesluit technische aspecten (toegankelijkheid, brandtechnisch en gezondheid);
 • Controle op het beoogde gebruik (bestemmingsplan en ruimtelijke ordening);

Het (mee) beoordelen van in uitvoering zijnde projecten die mogelijk vergunningvrij uitgevoerd kunnen/mogen worden. Met aansluitend de vervolgstappen als blijkt dat de uitvoerende zich niet houdt aan de voorwaarden die voor het in uitvoeringzijnde project van toepassing zijn, het juridische traject van handhaving;

 • Klachten en meldingen van bewoners en gebruikers (bouw gerelateerd);
 • Toezicht op vergunningvrije projecten;
 • Omgevingsveiligheid.

Bevindingen maak je op in een rapportage en bespreek je met collega's, zodat je een strategie kunt bepalen. Afhankelijk van de situatie en de mate van afwijkingen die je gezien hebt maak je afspraken met de belanghebbenden. Dit kan op locatie zijn, maar ook telefonisch.

Meekijken binnen keten Omgeving.

Naast het bovenstaande kijken we ook of we je binnen de overige disciplines van de Gemeente kunnen laten rondkijken.

Bijvoorbeeld bij

 • team Vergunningen. Het beoordelen van aanvragen Omgevingsvergunning, waarbij de aanvraag getoetst wordt aan het bestemmingsplan, de redelijke eisen van Welstand, het bouwbesluit enz.
 • team Ruimtelijke Ordening: Het beoordelen van aanvragen, met als doel om in afwijking van het bestemmingsplan het college van B&W te adviseren om, al dan niet via een ontheffing, mee te werken aan de aanvraag.
 • team Openbare Werken; Van ontwerp naar uitbreidingsplan en gebouwenbeheer.

We bieden een stagevergoeding.

Wie ben jij?

Neem jij initiatief en heb je een ruime dosis leergierigheid en collegialiteit? Dan ben je van harte welkom!

Wij zoeken een persoon die openstaat voor een rol bij de Overheid of wil weten hoe het gemeentelijke apparaat werkt. Ben je geïnteresseerd in de bouw(sector) en heb je affiniteit met uitvoering van bouwwerken in detail? Dan is deze stageplek bij de gemeente Súdwest-Fryslân de plek waar je kunt proeven aan de aspecten die de overheid op dit gebied te bieden heeft.

Om je tijdens je stage de mogelijkheid te bieden zelfstandig te laten zien wat je kunt en waartoe je in staat bent, stellen we het zeer op prijs als je beschikt over rijbewijs B.

Het aantal uren is afhankelijk van de stageomvang. Dit gaat in overleg.

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerrit Bouma, ketenmanager Omgeving, via 

06-13324106 of g.bouma@sudwestfryslan.nl.

Je kunt je tot 1 november aanmelden voor deze stageplek door te mailen naar g.bouma@sudwestfryslan.nl.Online solliciteren?

Heb je interesse in deze stage? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: g.bouma@sudwestfryslan.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze stage te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 01-11-2021 binnen zijn.

Solliciteer